Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor - anestesisykepleie

Søknadsfrist: 28.11.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en fast 50 % stilling som førsteamanuensis /førstelektor, for tiden tilknyttet videreutdanning og master i anestesisykepleie. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen vil kunne påregnes. Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiene
 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenhet(SF-enheten)
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • sensur og utvikling av vurderingsformer
 • veilede på masteroppgaver

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning, fortrinnsvis med ph.d.-grad
 • utdanning som anestesisykepleier
 • relevant klinisk erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som

 • har evne til å motivere og inspirere
 • finner gode løsninger og har gode samarbeidsevner
 • har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å arbeide selvstendig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for å delta i videreutviklingen av anestesiutdanningen i et entusiastisk og inspirerende utdannings- og forskningsmiljø
 • mulighet for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode velferdsordninger og gunstige låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

For spørsmål av administrativ karakter, kan du kontakte:Rådgiver Malin Larsen, tlf 67 23 82 79, epost: [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor Lønn kroner 524 200-682 200 pr. år eller 1008 universitetslektor kr. 449 400-586 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 28.11.2018

Ref: 18/107757

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Logg inn og søk stillingen