Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Søknadsfrist: 27.09.2021

Vitenskapelig assistent, 2 stillinger i 6 måneders engasjement ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig 2 stillinger som vitenskapelig assistent i 6 måneder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin. NSSF har sine lokaler ved Oslo Universitetssykehus/Gaustad sykehus. Stillingene kan deles mellom 2-3 personer.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

NSSF er et forskningssenter ved Institutt for klinisk medisin med ca 30 ansatte. Senteret har også nasjonale forebyggings- og formidlingsoppgaver og driver utstrakt undervisningsvirksomhet i forhold til profesjonsstudiet i medisin, terapeututdanninger i dialektisk atferdsterapi og komplisert sorgterapi samt kliniske kurs og konferanser.

Mer informasjon om NSSF finnes her.

Arbeidsoppgaver

Stillingene har varierte oppgaver knyttet til selvmordsforskning i forhold til prosjektarbeid, deltakelse i datainnsamling, skriving av søknader og dokumentasjon til forskningsprosjekter, arbeide med datafiler og enklere statistiske analyser, litteratursøk og -oppsummeringer, organisering av møter og nettverkstiltak. Avhengig av kvalifikasjoner vil vitenskapelig assistent også få mulighet til å delta i vitenskapelig publisering.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning på universitet-/høyskolenivå innen helsefag eller statistikk og metode
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige evner for et konstruktivt samarbeid.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens satser som vitenskapelig assistent brutto årslønn fra kr 419 600,- til kr 483 500. Lønnsfastsettelse avhengig av kompetanse og stillingskodeplassering. Stillingskode 1020 benyttes for oppnådd mastergrad, stillingskode 1019 for bachelornivå.
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev, der det også oppgis ønsket stillingsbrøk.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester, navn og kontaktinfo til 2-3 referanser.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS