Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instruktørtannleger - Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 28.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50.000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Vi har ledig faste deltidsstillinger som instruktørtannleger ved Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi. Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling. I tillegg har instituttet et ferdighetssenter med propedeutisk trening på Gaustad hvor det nå er ledig en stilling. Det er også ledig

stillinger på Klinikk for allmenn odontologi-voksen, hvorav en er innen gerodontologi.

Stillingsandel kan variere noe, med minste stillingsprosent på 20%. Ledighet kan oppstå også ved andre klinikker. Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe og aktuelle ukedager.

Arbeidsoppgaver

Primærrollen som instruktørtannlege i klinikken vil være å være en god rollemodell for våre studenter og å undervise og veilede studenter i forhold tilnærmet likt det våre studenter vil møte i allmennpraksis innenfor barn- og voksenbehandling innen:

 • Praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av faget
 • Forebygging av sykdom
 • Pasientkommunikasjon
 • Journalføring - dokumentasjonskravet
 • Hygiene
 • Praktisk hjelp og bistand i den tekniske utøvelsen av faget
 • Pasientrettigheter - inklusive trygdeytelser
 • Økonomiske forhold knyttet opp til pasientbehandlingen i forhold til aktuell pasient,-hva må håndteres av tannlegen direkte og hva kan overlates til annet personale

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.odont/mastergrad i odontologi og norsk autorisasjon som tannlege
 • Arbeidserfaring som tannlege (minimum 2 år)
 • Må kunne delta i behandling av alle pasientgrupper
 • Må kunne norsk språk flytende, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker deg som har:

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til kommunikasjon og evne til å formidle

Vi tilbyr

 • lønn som instruktørtannlege, stillingskode 1015 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 555 800 og kr 597 000 (ltr 62-68), avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for å søke)
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknad med vedlegg sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Universitetet i Oslo har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kontaktinformasjon

 • Klinikksjefsjef Tom A. Barkvoll Klinikk for allmenn odontologi-voksen, tlf 22852068 / 94816222, e-post: [email protected]
 • Fagleder Gunnar Svendsen Ferdighetssentret, tlf 90655320, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS