Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsassistent - Avdeling for ernæringsvitenskap

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Seksjon for ernæringsepidemiologi ved Avdeling for ernæringsvitenskap har en ledig 50 % stilling som forskningsassistent for perioden 1. oktober 2022 til og med 31. mai 2023. Hovedarbeidsoppgavene vil være knyttet til den landsomfattende kartleggingen av kostholdet blant voksne, Norkost 4. Stillingen hører inn under i forskningsgruppen «Kostholdsforskning», som blant annet arbeider med utvikling og evaluering av kostholdsmetodikk samt matvaner og kostholdsmønstre blant barn, ungdommer og voksne.

Forskningsassistenten vil være en del av et forskningsteam og arbeide tett sammen med prosjektleder og andre prosjektmedarbeidere.

Mer om stillingen

Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å gjennomføre 24-timers kostintervjuer over telefon som en del av datainnsamlingen i Norkost 4. Det vil også inngå andre mindre oppgaver innenfor den daglige driften av prosjektet.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad ved tilsetningstidspunkt innenfor ernæring/kosthold eller tilsvarende (120 studiepoeng). Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og god matvarekunnskap. Det er også ønskelig at søker har erfaring med gjennomføring av 24-timers kostintervjuer. Siden vi i deler av undersøkelsen har fokus på rekruttering av deltagere som er født utenfor Norge, oppfordres særlig personer som i tillegg til norsk, kan snakke andre språk enn engelsk til å søke.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å utføre arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen. Vi søker en person som:

 • er glad i å snakke med folk og opptrer vennlig og imøtekommende i kontakt med deltagere i prosjektet
 • kan jobbe systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er initiativrik

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr.478 300 til kr. 517 600 ( i 100% stilling) avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i vitenskapeligassistentstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS