Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen molekylær ernæring

Søknadsfrist: 16.10.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

En 3-årig stipendiatstilling er ledig ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for ernæringsvitenskap. Stillingen er knyttet til et preklinisk prosjekt “Targeting Aryl Hydrocarbon Receptor for Breast Cancer Treatment and Improved Immunotherapy”. Hovedformålet er å undersøke om målrettet hemming av arylhydrokarbonreseptor-aktivitet alene eller i kombinasjon med immun-sjekkpunktshemmere kan benyttes for å behandle tumorvekst i prekliniske dyremodeller (mus). Prosjektet ledes av professor Jason Matthews.

Mer om stillingen

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen molekylær ernæringsforskning i et stimulerende akademisk miljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for dyreforsøk, og avl og vedlikeholdsavl av flere genetiske modifiserte muselinjer.
 • Ansvarlig for statistiske analyser, bearbeiding og presentasjon av data.
 • Involvert i laboratoriearbeid som f.eks. isolering av tumor-, vev-, og blodceller fra mus, CRISPR/Cas9 , RNA og DNA isolering, PCRanalyser, RNA sekvensering, ELISA, ex vivo og in vitro celleforsøk.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: link

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad innen klinisk/molekylær ernæring eller tilsvarende. En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave med minimum 30 studiepoeng.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk.
 • Det er ønskelig at kandidaten er selvstendig, men samtidig har gode samarbeidsevner og har stor arbeidskapasitet.
 • Det er ønskelig at kandidaten har tidligere erfaring med molekylær- og cellebiologi og arbeid med prekliniske dyremodeller (mus). Kandidaten må gjerne beherske CRISPR/Cas teknologi.
 • Kandidaten må ha erfaring med en eller flere av disse metodene: isolering av hvite blodceller (humane og fra mus), RNA og DNA isolering, qRT-PCR, gen kloning, ELISA, CRISPR/cas9 genmanipulering, ex vivo og invitro celleforsøk. Erfaring og kunnskap med arylhydrokarbonreseptoren signalveien vil også være en fordel.
 • Tidligere erfaring innenfor molekylær ernæring vektlegges.
 • Tidligere publiserte vitenskapelig arbeid eller manuskripter vektlegges.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nysgjerrig, samarbeidsvillig, kreativ, lojal, pålitelig, nøye, entusiastisk og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på. Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Inspirerende veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn fra kr. 491 200 til 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS