Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver ved Partnerprogram - dScience

Søknadsfrist: 25.09.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo er et tverrfaglig senter innen realfag og teknologi. Senteret etablerer nye, effektive mekanismer for innsamling, foredling, forvaltning og deling av høykvalitets data for kunnskaps- og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt. dScience jobber med grunnleggende, langsiktig forskning, skaper samhandling på tvers av fag og bransjer, tilbyr digitale ressurser og tjenester og bidrar i utdanning og veiledning av studenter. Senteret ble etablert 1. januar 2021 med lokaler sentralt på Blindern og ledes av professor Morten Dæhlen.

Om stillingen

Senter for data- og beregningsvitenskap (dScience) har ledig 1-2 faste stillinger som seniorrådgiver i senterets Partnerprogram. Stillingene er eksternfinansiert.

Senter for data- og beregningsvitenskap (dScience) ble etablert i 2021. Senterets formål er å utvikle og støtte tverrfaglig forskning innen data- og beregningsvitenskap på tvers av enheter ved Universitetet i Oslo og sammen med partnere i næringsliv og offentlig sektor. Disse forskningsaktivitetene vil typisk omfatte maskinlæring, kunstig intelligens, tolkning av data, utvikling av digital tvilling-teknologi, representasjon av kunnskap, kvantifisering av usikkerhet, samt utvikling av forståelse av fenomener og komplekse systemer gjennom modellering, databehandling og dataanalyse. Aktivitetene i dScience har et bredt anvendt nedslagsfelt.

I tillegg til å utvikle og være vertskap for forskningsprosjekter, tilrettelegger dScience for innsamling og deling av data av høy kvalitet. Dette gjøres i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere og dScience har et særlig fokus på digitale løsninger som bidrar til grønn omstilling av samfunnet.

Sammen med norsk næringsliv og enheter i offentlig sektor utvikler dScience et partnerprogram. Dette partnerprogrammet skal legge til rette for samarbeid mellom bedrifter og offentlige organisasjoner og forskere ved Universitetet i Oslo. Programmet har tre hovedpilarer; prosjektutvikling, kompetanseutvikling og langsiktig kapasitetsbygging på områder av særlig betydning for samfunnsutviklingen. Til dette partnerprogrammet søker vi 1-2 medarbeidere som skal ha ansvar for den daglige driften av programmet og utviklingen av forskningssamarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for relasjonen mellom dScience og partnerorganisasjonene i programmet
 • Fungere som brobygger og formidler mellom forskerne ved Universitetet i Oslo og samarbeidspartnere i partnerorganisasjonene
 • Samarbeide med senterledelsen for å utvikle og administrere partnerprogrammets arbeidsplan og prosjektportefølje
 • Samarbeide med forskere, partnere og senterledelse for å utvikle prosjektideer og utarbeide forslag til ekstern finansiering som trengs for å realisere disse prosjektene
 • Delta i samarbeidsprosjekter, som bidragsyter eller prosjektleder

Stillingene vil rapportere til leder av dScience.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning (f.eks. informatikk, matematikk, statistikk, data science, naturfag, medisinske fag og ingeniørfag) fra universitet eller høyskole på masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring innen f.eks. digitalisering og analyse av data, fra akademia, næringsliv eller offentlige etater
 • Interesse for, og bakgrunn fra, forskning og/eller innovasjon relatert til fokusområdene i dScience
 • Erfaring med forskning og teknologiutvikling i akademia, instituttsektoren, industri eller offentlig sektor
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter noen med en brobyggerprofil. Dette betyr at den rette kandidaten vil være i stand til å bygge bro mellom forskning og anvendelser, og mellom forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige etater
 • Evne til å jobbe med en mangfoldig gruppe av samarbeidspartnere og forskere på universitetet
 • Utdanning på PhD-nivå eller tilsvarende realkompetanse fra forskning og innovasjon vil være en fordel
 • Evne til å bygge relasjoner og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Analytiske og organisatoriske ferdigheter

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (SKO 1364), som fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 626 300 – 728 100 per år, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med motivasjonserklæring
 • CV (oppsummering av utdanning, stillinger og akademisk arbeid)
 • Vitnemål (kun akademiske utskrifter)
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til kandidat, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttomsen, tlf: 22854272,e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS