Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver innen rekruttering og karriere

Søknadsfrist: 15.04.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale HR-avdeling, og har overordnet ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar oppgaver innen et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå som organisasjonsutvikling/endringsprosesser, rekruttering, kompetanseutvikling, veileder i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, leder- og medarbeiderutvikling, lønnsforhandlinger og personalsaker. Avdelingen består i dag av 30 ansatte, fordelt på 3 seksjoner med ulik fagkompetanse innen HR-feltet.

LEDIG STILLING SOM SENIORRÅDGIVER INNEN REKRUTTERING OG KARRIERE

I HR-seksjonen i avdelingen er det nå ledig en stilling som seniorrådgiver innen rekruttering og karriere. Vi er på utkikk etter en dyktig fagperson som kan bidra til å fremme rekrutteringsområdet ved UiO, og som kan være en viktig pådriver og ressursperson innen karriere. Dette er en spennende stilling med gode utviklingsmuligheter, hvor den rette kandidaten kan bli en viktig bidragsyter innenfor sentrale HR-områder ved UiO. I stillingen ligger oppgaver innen rekruttering av vitenskapelige og administrativt ansatte og karriere. Den vi ansetter vil også arbeide med kompetanseutvikling innen rekruttering og karriere, og ha ansvar for å videreutvikle rammeverket innen rekruttering.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og utvikling av UiOs rammeverk for rekruttering.
 • Rekruttering innen administrative og vitenskapelige topplederstillinger.
 • Kompetanseutvikling innen rekruttering og karriere.
 • Koordineringsoppgaver kan bli aktuelt.
 • Andre oppgaver innen hele HR-området.
 • Skriftlige og muntlige fremlegg overfor UiOs ledelse og styringsorganer.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring og spesialkompetanse fra stillingens områder.
 • Lang erfaring med rekruttering.
 • Erfaring med vitenskapelige ansettelsesprosesser vil bli vektlagt.
 • Erfaring med kompetanseutvikling.
 • Kjennskap til offentlig sektor og/eller stor og kompleks organisasjon.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert.
 • Løsningsorientert, fleksibel, og meget gode samarbeidsevner.
 • Stor arbeidskapasitet, og evne til å håndtere flere parallelle prosesser på samme tid.
 • God rolleforståelse.
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi tilbyr

 • Et kompetansetungt, hyggelig, fleksibelt og hektisk arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 670.100–744.600, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Berit Hernes Bakke +47 97532377,
 • Personalrådgiver Guttorm Pedersen +47 99473231

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS