Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningskoordinator ved NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Søknadsfrist: 13.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Om stillingen

Ved NORA er det ledig en nyopprettet stilling som forskningskoordinator (seniorrådgiver) med ansvar for forskningsadministrative oppgaver og internasjonalt arbeid.

Om NORA:

NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, er et nasjonalt konsortium etablert av Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, Simula Research Laboratory AS, NORCE og Universitetet i Oslo.

Kunstig intelligens er et fagfelt i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt og anvendelsesområdene har en stor grad av tverrfaglighet. NORAs formål er å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, samt andre tilstøtende fagområder relevant for utvikling av anvendelser som sorterer under begrepet kunstig intelligens. Les mer om NORA på www.nora.ai.

NORA-sekretariatet består i dag av daglig leder, en rådgiver og en kommunikasjonsrådgiver, og sekretariatet arbeider tett med administrasjon og fagpersoner hos våre partnere. Vi søker nå en innovasjons- og næringslivskoordinator, som skal bidra til å oppnå NORAs målsettinger både på nasjonalt og internasjonalt plan. Samtidig utlyser vi også en stilling som innovasjons- og næringslivskoordinator, se egen stillingsannonse.

Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet er vertskap for NORA-sekretariatet. Sekretariatet vil være lokalisert i Norges nye og spennende innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, nær Forskningsparken og aktuelle fagmiljøer i Gaustadbekkdalen. Innovasjons- og næringslivskoordinator vil bli ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, men sekretariatet rapporterer til NORAs styre.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil dekke en stor bredde av oppgaver. Arbeidsoppgavene vil både dekke nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Ekstern finansiering av forskning blir i økende grad viktigere for driften av utdannings- og forskningsinstitusjoner. Forskningskoordinatoren skal bidra til at NORA-partnere lykkes bedre i konkurransen om forskningsmidler og med å øke sin forskningsportefølje innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Den som blir tilsatt vil få oppgaver og ansvar knyttet til alle sider og faser av arbeidet med å søke forskningsmidler.

Det internasjonale arbeidet vil i hovedsak være knyttet til NORAs internasjonale samarbeidspartner CLAIRE - Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe. Les mer om CLAIRE på denne linken.

Det er i også ønskelig at du bidrar i sekretariatets øvrige arbeid, herunder kommunikasjon og administrative oppgaver.

Mer om arbeidsoppgaver:

 • Gi informasjon og rådgivning til NORA-partnere knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer
 • Ta del i relevante forskingsadministrativ nettverk, samt bygge nettverk med eksterne samarbeidspartnere og finansieringskilder
 • Skaffe oversikt over og informere om relevante nasjonale og internasjonale finansieringskilder, utlysninger og søknadsfrister, og motivere forskere ved NORA-partnere til å søke om eksterne forskningsmidler
 • I samarbeid med NORA-partnere, gi råd og assistanse til forskere i forbindelse med søknadsskriving, oppfølging og rapportering
 • Bidra i utvikling, implementering og rapportering på NORAs strategier og handlingsplaner
 • I samarbeid med kommunikasjonsrådgiver, bidra til internt og eksternt informasjons- og kommunikasjonsarbeid, samt bistå ved gjennomføring av arrangementer
 • Koordinere og utvikle NORAs internasjonale aktiviteter, herunder samarbeid med CLAIRE
 • Delta i utarbeidelse av større planer og forslag knyttet til CLAIRE-nettverkets medlemmer i Norden, inkludert NORA
 • Bidra til utvikling av nasjonale og felleseuropeiske utdanningsprogrammer på høyere nivå innenfor kunstig intelligens

Arbeidsoppgavene vil være varierte og det stilles krav til gode samarbeidsevner og selvstendighet. Den som tilsettes vil jobbe tett sammen med daglig leder. Stillingen kan pålegges andre oppgaver. Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Endelig sammensetning av oppgaver vil skje etter en helhetlig vurdering av NORAs behov, og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå innen relevant felt. Det vil være fordel med doktorgrad. Forskningskompetanse er en forutsetning. Relevant, dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Du må ha forskningsadministrativ erfaring
 • Du må ha kjennskap til NFR og EUs forskningsprogrammer
 • Du må ha god kjennskap til fagfeltet kunstig intelligens
 • Du må ha erfaring med å organisere faglige arrangementer som konferanser, webinarer og hackatons

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på at søkeren har:

 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring fra internasjonalt akademisk samarbeid
 • God kjennskap til nordiske miljøer innenfor kunstig intelligens
 • God kjennskap til kunstig intelligens brukt i helsesektoren

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Analytisk og systematisk
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Engasjert, er kreativ og tar initiativ
 • Positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Trives med å håndtere mange og ulike oppgaver
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 575 600 og kr 694 400, avhengig av ev. ansiennitet og kompetanse
 • En dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger, mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinfo på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg (fortrinnsvis i PDF-format) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS