Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter

Søknadsfrist: 30.11.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om menneskerettigheter.


Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. SMR har for tiden ca. 25 medarbeidere og holder til i lyse og trivelige lokaler ved Tullinløkka i Oslo sentrum.

Ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er det ledig stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling for å gjennomføre prosjekter under avtalen «Education and Training in Human Rights 2022-2023».

Rådgiveren vil jobbe med menneskerettighetsfeltet internasjonalt og ha ansvar for senterets prosjekter i Midtøsten og arbeidet knyttet til FNs menneskerettighetsmekanismer. Stillingen vil også bidra inn mot arbeidet med tros- og livssynsfrihet.

Om SMR og Internasjonal avdeling

SMR er et fler- og tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. SMR skal gjennom forskning, utdanning, formidling og internasjonalt arbeid fremme menneskerettighetsfaget som en akademisk disiplin. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, særlig gjennom et utstrakt internasjonalt arbeid.

Internasjonal avdeling ved SMR har ansvar for gjennomføring av anvendt menneskerettighetsarbeid internasjonalt. Kompetansebygging gjennom utdanning og forskning, styrking av ulike profesjonsgruppers kunnskap og oppfølging av internasjonale menneskerettighetsstandarder er sentralt i avdelingens arbeid. Avdelingen er organisert som et team hvor medarbeiderne samarbeider om utvikling og drift av en lang rekke prosjekter som er tematisk organisert. Arbeidet er støttet av Utenriksdepartementet gjennom et mangeårig samarbeid om internasjonalt prosjektarbeid innen menneskerettighetsfeltet.

Internasjonal avdeling består for tiden av 10 medarbeidere.

Stillingen og krav til stillingsinnehaver

SMRs arbeid med partnere i Midtøsten skal nå styrkes og stillingsinnehaveren vil ha ansvar for strategisk og operativ utvikling av prosjekter i regionen. Arbeidet med opplæring for akademikere og sivilsamfunnsrepresentanter i FNs menneskerettighetsmekanismer vil være en annen vesentlig arbeidsoppgave. Den som ansettes i stillingen skal også bidra i arbeidet med tros- og livssynsfrihet.

Vi søker en medarbeider som har solid erfaring med utvikling og gjennomføring av internasjonalt menneskerettighetsarbeid. Medarbeider vil være ansvarlig for strategisk utvikling, planlegging, budsjettering, daglig oppfølging, måloppnåelse, resultatrapportering og formidling av resultater. Oppgavene er både faglige og administrative, og omfatter utstrakt samarbeid med både nasjonale og internasjonale partnere. Medarbeider vil dels ha det daglige, operative driftsansvaret for flere prosjekter alene og dels i samarbeid med andre ansatte på Internasjonal avdeling.

Det må regnes med reisevirksomhet i stillingen. Arbeidsoppgavene kan endres ved behov.

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Faglig og strategisk utvikling innenfor fagfeltene, i samarbeid med leder for Internasjonal avdeling.
 • Budsjettering og økonomistyring for prosjekter i samarbeid med leder for Internasjonal avdeling.
 • Utvikling, gjennomføring og resultatrapportering av aktiviteter ihht. årsplan og budsjett.
 • Formidling av prosjektenes resultater.
 • Etablering av relevante nettverk både nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra til utvikling av undervisnings- og forskningssamarbeid.
 • Delegert faglig rådgivning og representasjon.
 • Administrativ saksbehandling.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Dokumentert, relevant arbeidserfaring og kompetanse tilpasset stillingens funksjoner
 • Dokumentert kunnskap om internasjonale menneskerettigheter.
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper – muntlig og skriftlig.
 • Kunnskap om Midtøsten-regionen. Kunnskap om FN-systemets oppfølging av menneskerettighetsforpliktelsene. Kunnskap om tros- og religionsfrihetsfeltet/religionsvitenskapelig kompetanse.
 • Erfaring med prosjektarbeid.
 • Erfaring fra universitet, høyskole eller annet akademisk institusjonsarbeid, evt. fra relevante internasjonale organisasjoner er et fortrinn.
 • Erfaring med enklere økonomistyring, budsjettering og søknadsarbeid er et fortrinn.
 • Erfaring med formidlingsarbeid er et fortrinn.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, evne til initiativ og selvstendighet, gjennomføringsevne i en hektisk hverdag, og evne til å bidra positivt til avdelingens arbeidsmiljø vektlegges. Evne til å representere institusjonen utad vektlegges også

Starttidspunkt og tilsettingsperiode

 • Tiltredelse snarest mulig
 • 100% stilling
 • Stillingen er eksternfinansiert med varighet fram t.o.m 31.12.23, men med mulighet for forlengelse

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter og høy grad av selvstendig arbeid og faglig utvikling av prosjekter, i krysningspunktet mellom akademia og prosjektarbeid.
 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 573 900 og kr. 636 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester
 • Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS