Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver tilknyttet sekretariatet til EØS-utvalget

Søknadsfrist: 21.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


ARENA Senter for europaforskning er et flerfaglig forskningssenter med fokus på forskning om den europeiske union som ramme for en ny politisk orden i Europa. ARENA deltar i en rekke internasjonale nettverk og er engasjert i flere større forskningsprosjekter. Forskningen er organisert langs fire dimensjoner; 1. Den institusjonelle-administrative dimensjon, 2. Den konstitusjonelle-demokratiske dimensjon, 3. Den kunnskapsmessige og kulturelle dimensjon og 4. Den eksterne dimensjon. Temaene som studeres strekker seg fra EU-institusjonenes virkemåte, muligheten for et demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effekter av EU på nasjonalstaten, utviklingen av en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, utdannings- og forskningspolitikk og Norges rolle i det nye Europa. ARENA har omtrent 30 ansatte.

Om stillingen

ARENA Senter for europaforskning har en ledig 100% stilling som rådgiver (seniorrådgiver SKO 1364/ rådgiver SKO 1434) knyttet i sin helhet til arbeid ved sekretariatet som bistår EØS-utredningen. Stillingen er ledig omgående og gjelder i utgangspunktet ut desember 2023.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen i mai 2022, og skal utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år. Utvalget består av 7 medlemmer med bred erfaring fra akademia, organisasjonslivet og utenrikstjenesten. Mandatet for utredningen omfatter et bredt spekter av problemstillinger fra EØS-avtalens betydning for norsk økonomi og energi- klimapolitikk, til demokrati og handlingsrom.

ARENA Senter for europaforskning huser sekretariatet som bistår utvalget med sammenstilling av informasjon og faglige analyser. Sekretariatet har ansvaret for å skrive og ferdigstille rapporten. ARENA er et forskningssenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret har som hovedmål å videreutvikle miljøet som et nasjonalt tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa og er et av de ledende miljøene på dette området internasjonalt.

Sekretariatet består av leder og flere medarbeidere på hel- og deltid. Til sekretariatet søker vi nå en person som har stor interesse for EØS-avtalen og Norges forhold til EU, som har godt utviklede analytiske evner, og god skriftlig fremstillingsevne. Erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig. Arbeidet vil i hovedsak bestå i å innhente og sammenstille informasjon, utarbeide diskusjonsnotater, samt mer omfattende analyser. Det vil også være behov for bistand med organisering og gjennomføring av møter og enkelte andre administrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Mastergrad innen jus, økonomi eller andre relevante samfunnsfag
 • Kunnskap om EØS-avtalen og Norges forhold til EU
 • Svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Svært god kjennskap til tekstredigering og erfaring med Word på avansert nivå.

I tillegg er det en fordel med:

 • Erfaring fra offentlig virksomhet
 • Erfaring fra lignende arbeid
 • Erfaring med datainnsamling og systematisering av store mengder data
 • Erfaring med ferdigstillelse av manuskripter.

Vi søker primært en seniorrådgiver, men for søkere med mindre erfaring vil stilling som rådgiver vurderes.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som:

 • Har gode koordinerings- og samarbeidsevner
 • Har evne til å ta ansvar og initiativ og arbeider selvstendig
 • Vil kunne jobbe under tidspress og håndtere flere oppgaver samtidig.

Personlig egnethet, samarbeidsevner og erfaring vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (SKO 1364) som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 636 700 - 790 100 i året, avhengig av kompetanse og ansiennitet. Lønn som rådgiver (SKO 1434) innenfor et spenn mellom kr. 573 900 - 648 700 i året, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og relevant arbeidserfaring)
 • Relevante vitnemål med karakterutskrifter
 • Referanser (navn og kontaktinformasjon).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem JobbNorge, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

ved spørsmål om stillingen.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS