Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver / rådgiver innen forskerutdanning

Søknadsfrist: 03.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og et permanent senter. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 390 årsverk, hvorav ca 250 årsverk vitenskapelige ansatte og 140 årsverk teknisk- og administrativ ansatte.

Vil du jobbe med forvaltning og utvikling av forskerutdanning og ph.d.-program?

Om stillingen

Vi har en ledig fast stilling som seniorrådgiver SKO 1364/rådgiver SKO 1434 med arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning og utvikling av fakultetets forskerutdanning og ph.d.-program.

Fakultetet har til enhver tid ca. 80 registrerte doktorgradskandidater, og gjennomfører ca. 15 disputaser årlig. Det utdanningsvitenskapelige fakultet har en unik bredde i norsk sammenheng, og fakultetets forskning og kompetanse er svært samfunnsrelevant.

Du vil jobbe tett med medarbeidere på tvers av fakultetet og grunnenhetene. Vi søker deg som har erfaring og kompetanse innen både programforvaltning og driftsoppgaver.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for Seksjon for forskning og kommunikasjon, og samarbeider tett med forskningsdekanen.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging og saksbehandling innenfor forskerutdanningen
 • Forberedelse av saker til fakultetets Programråd for forskerutdanning og sekretærfunksjon for programrådet
 • Forvalte nasjonalt, UiO-spesifikt og fakultetets regelverk knyttet til forskerutdanningen
 • Koordinere fakultetets administrative nettverk for forskerutdanning
 • Delta i UiOs Forum for forskerutdanning
 • Utviklings- og utredningsoppgaver
 • Administrative oppgaver knyttet til disputasavvikling

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. For ansettelse som seniorrådgiver, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse innen de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Bred erfaring med forvaltning av forskerutdanning og doktorgrader
 • Særlig god skriftlig formuleringsevne, med forståelse for både presisjon og klart språk
 • Gode engelskkunnskaper, herunder kjennskap til områdets særegne terminologi

For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

Ved ansettelse i rådgiverstilling vil arbeidsoppgavene være tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er strukturert, systematisk og analytisk
 • er selvstendig, smidig og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver, stillingskode 1364, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 626 300 og 728 100 kr avhengig av kompetanse
 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 573 900 og 636 700 kr avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Søknader vil bli behandlet etter søknadsfristens utløp.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet etter søknadsfristens utløp (uke 31) og invitert til intervju.

Intervjuer vil gjennomføres uke 32 og 33, med forbehold om endringer.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen?

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS