Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen ernæring / molekylær ernæring

Søknadsfrist: 26.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Avdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som postdoktor for en periode på 3 år innen ernæring/molekylær ernæring.

Stillingen er knyttet til prosjektet “Dynamic longitudinal exposome trajectories in cardiovascular and metabolic Non-communicable diseases-LONGITOOLS” som er et EU finansiert prosjekt. Hovedformålet med prosjektet er å karakterisere og forstå underliggende årsak, og betydningen av eksponering av miljøfaktorer, inkludert kosthold, på risiko for kardiometabolske sykdommer.

Prosjektet handler om å kombinere eksponeringsvariabler med genekspresjonsanalyser fra kohorter og randomiserte kontrollerte kostholdsintervensjoner med helseutfall. Prosjektet er et samarbeid mellom UiO og 14 andre akademiske partnere og 3 bedrifter. Prosjektet ledes fra Universitetet i Oulu, Finland. Prosjektleder i Norge er professor Stine M. Ulven ved Avdeling for ernæringsvitenskap.

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, som ivaretar Uio's og ernæringsforsknings rolle i dette prosjektet. Vi tilbyr kompetanseutvikling innen Ernæringsforskning i et stimulerende akademisk miljø.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor ernæring/molekylær ernæring
 • Det er krav til at kandidaten har tidligere erfaring med isolering av hvite blodceller, RNA og DNA isolering, PCR/Nanostreng/illumina analyser
 • Det er krav til at kandidaten har erfaring med dataanalyse av genekspresjonsanalyser fra kostintervensjonsstudier
 • Erfaring med avanserte statistiske analyser og med bruk av statistikk programmet R
 • Tidligere erfaring innenfor samme fagfelt vektlegges
 • Tidligere vitenskapelig publikasjon eller manuskripter innen tematikken kardiometabolske sykdommer og ernæring vektlegges
 • Stor arbeidskapasitet, selvstendig, men trives med å arbeide i et team og inneha gode samarbeidsevner
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig)

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Vi ser etter motiverte individer som har personlige forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nysgjerrig, samarbeidsvillig, kreativ, lojal, pålitelig, nøye, entusiastisk og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på. Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Entusiastisk veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn fra kr. 523 200 til kr 605 500 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. Aktulle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ingen kan være tilsatt mer enn en postdoktor periode ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen