Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i tverrfaglig kjønnsforskning

Søknadsfrist: 05.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
er et av de største i Norden innen sitt felt. Vi har tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet som hovedoppgave. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter har i de senere år vært ledet fra senteret. Vi skal også stimulere til kjønnsforskning ved universitetets andre grunnenheter. Senteret er utadvendt og medvirker aktivt for å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk – i Norge, Norden og internasjonalt.

Om stillingen

STK har ledig en stilling som postdoktor (SKO 1352) og søker en person med bred kompetanse relevant for kjønnsforskningsfeltet. STK er Norges største og mest etablerte fagmiljø for forskning og undervisning knyttet til kjønn, likestilling og feminisme. Søkere fra alle disipliner og fagfelt kan være aktuelle. Den som ansettes må vise selvstendig kompetanse relevant for kjønnsforskning uansett forskningsfelt og trekke dette tydelig inn i sitt postdoktorprosjekt. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 5 sider og inneholde en framdriftsplan og plan for publisering.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil hovedsakelig bestå av undervisning, men det kan også bli aktuelt med noe veiledning og/eller annet undervisningsrelatert arbeid, samt bidrag til faglige arrangementer og formidlingsarbeid. Senteret har undervisningsprogrammer på norsk og engelsk. Senteret skal også bidra til stimulering og formidling av kjønnsperspektiver ved UiO og i samfunnet for øvrig.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Det forutsettes at kandidater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %, hvis de ikke har kompetansen fra før.

Det er forventet at postdoktoren har senteret som daglig arbeidsplass.

STK er en tverrfaglig enhet ved Universitetet i Oslo, organisatorisk plassert direkte under Universitetsstyret. STK har som mandat å initiere, stimulere og utføre kjønnsforskning, gi undervisning og å informere om dette feltet. Senteret har 12 vitenskapelig ansatte i faste eller midlertidige stillinger, samt flere gjesteforskere på kortere eller lenger opphold.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) relevant for prosjektet. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at doktorgraden er fullført.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk
 • Evnen til teoretisk og metodisk nytenkning vil vektlegges

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Dokumentert kjønnsforskningskompetanse i form av et tydelig kjønnsforskningsperspektiv i PhD-avhandlingen

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsvillig
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 523 200 til kr 605 500 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Et hyggelig og utviklende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og faglig profil)
 • Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan og forventet utkomme (maks 5 sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester (eventuelt via vitnemålsportalen for norsk utdanning)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 5 faglige arbeider til sakkyndig vurdering (samlet bør det ikke overstige 500 sider)
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

En sorteringskomité vil foreta en grovsortering av søkerne for å finne frem til de best kvalifiserte søkerne før en helhetlig vurdering gjennomføres av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteen skal ikke rangere søkerne og alle søknadene er tilgjengelige for sakkyndig utvalg. Komiteens vurdering sendes alle søkerne.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen