LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor i dataforvaltning i datavitenskap

Søknadsfrist: 23.09.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig stilling som professor i dataforvaltning i datavitenskap.

Stillingen er knyttet til anvendte utfordringer innen datadrevet innovasjon og dataforvaltning med fokus på private og offentlige sektorer (f.eks. industrielle og offentlige data). Eksempler på kompetanseområder inkluderer, men er ikke begrenset til, dataintegrasjon, datarepresentasjon og -modellering, og dataplattformer.

Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige og forskningsarbeidet ved instituttet og universitetets forskningsmiljø generelt.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • planlegge, utvikle og levere kurs på bachelor-, master- og PhD-nivå innen dataforvaltning
 • initiere og lede søknader om ekstern finansiering for anvendt forskning innen datadrevet innovasjon og dataforvaltning med partnere fra offentlige og private sektorer
 • initiere og drive anvendt forskning innen datadrevet innovasjon og dataforvaltning med fokus på datakilder fra offentlig sektor og næringsliv
 • bidra aktivt til utviklingen av utdanning av høy kvalitet ved TKD og OsloMet som helhet
 • kommunisere og formidle forskningsresultater for både akademiske og bredere publikum
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Professorkompetanse innen dataforvaltning i datavitenskap
 • PhD i informatikk relatert til dataforvaltning og kunnskapsrepresentasjon
 • faglig ekspertise og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innen to eller flere av følgende felt: datainnsamling og deling, dataintegrasjon, datatransformasjon, dataarkitektur, datarepresentasjon og -modellering, dataplattformer, datalagring, og datamarkedsplasser
 • erfaring med å initiere, administrere, og drive forskningsprosjekter innen dataforvaltning og datadrevet innovasjon
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • erfaring med samarbeidsprosjekter med miljøer utenfor akademia (offentlige og private sektorer), eller direkte erfaring fra bransjen

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevner på engelsk. God muntlig og skriftlig framstillingsevner på norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet og evnen til å tilpasse undervisning og forskning til instituttets og OsloMets behov, inkludert evne til tverrfaglig samarbeid
 • erfaring med veiledning av studenter på alle nivåer (bachelor-, master-, og doktorgrad)
 • erfaring med å lede søknader og anvendte forsknings- og innovasjon prosjekter innen dataforvaltning og datadrevet innovasjon, særlig EU eller NFR midler
 • evnen til å bygge miljø og nettverk, bygge forskningsprosjekter og demonstrere nytenking og innovasjon

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport arbeidssted i sentrum av Oslo med et omfattende kulturtilbud

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i professor i kode 1013, lønnstrinn 75 – 84 det vil si kroner 728 100 – 935 300 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen, og doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • annen relevant dokumentasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk kontakt: [email protected]

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

Søknadsfrist: 23 september 2022

Ref: 22/02564

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS