LEDIG STILLING VED OSLOMET

Koordinator for språkmakkervirksomheten

Søknadsfrist: 27.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Koordinator for språkmakkervirksomheten ved OsloMet

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Universitetsbiblioteket ansetter nå en koordinator for språkmakkervirksomheten ved OsloMet. Koordinatoren skal sørge for den daglige driften av språkmakkertilbudet. Språkmakkertilbudet går ut på at studenter som mestrer norsk godt, gir språklig veiledning til en annen student som trenger å bedre sine ferdigheter i muntlig norsk.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Din hovedoppgave vil være å koordinere språkmakkervirksomheten ved OsloMet.

Du skal

 • bidra til å gjøre språkmakkertilbudet kjent blant studenter og ansatte
 • ta imot søknader fra studenter om å få tildelt en språkmakker
 • informere studenter om tilbudet
 • kople student og språkmakker til språkpar
 • holde kontakt med språkparene
 • følge opp loggene fra språkparene
 • arrangere og lede språkmakkersamlinger
 • be ansatte fra Studieverkstedet og Akademisk språkpraksis om innputt på språkmakkersamlingene
 • legge til rette for at Studieverkstedet og Akademisk språkpraksis kan komme på eget initiativ med ideer til innhold i språkmakkersamlingene
 • avlegge en månedlig rapport over tilbudet til Studieverkstedet og Akademisk språkpraksis
 • komme med forslag eller innspill som kan bidra til å bedre språkmakkertilbudet til Studieverkstedet og Akademisk språkpraksis
 • samarbeide med Studieverkstedet om tilbudet
 • tre inn som vikar eller påta seg veiledning dersom det er tid til overs

Det er forventet at koordinator for språkmakkervirksomheten arbeider 16 timer per måned i perioden 17. august til 17. desember 2021.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • du må snakke flytende norsk
 • du har gode kommunikasjonsevner
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
 • stor fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og arbeidssted
 • 3 timers innføringskurs om språkmakkerens arbeidsoppgaver, veiledning, læringskultur, norsk som andrespråk og andrespråksutvikling
 • opplæring og veiledning i koordinatorrollen fra Studieverkstedet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og Universitetsbibliotekets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 27 mai, 2021

Ref: 21/04453

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS