LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vikariat som seniorrådgiver - seksjon for forskning og utvikling (Fakultet for samfunnsvitenskap)

Søknadsfrist: 11.11.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, seksjon for forskning og utvikling er det ledig et vikariat i 60 % stilling fra 01.01.2022 – 30.06.2023 innen FoU administrasjonen. FoU seksjonen arbeider med ekstern finansiering, prosjektoppfølging, personvern og datahåndtering, administrasjon av SAM sitt ph.d.-program, forskningspolitikk og -strategi og forskningsetikk, samt saksforberedelser for og administrasjon av fakultetets FoU-utvalget og Doktorgradsutvalget.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskere og forskergrupper, og ansatte i ulike administrative støttefunksjoner. Den som ansettes skal bistå forskere og forskergrupper med å utvikle søknader til ekstern forskningsfinansiering til bl.a. Norges Forskningsråd og EU, samt å følge opp og administrere eksternfinansierte forskningsprosjekter. De vil også arbeide med fakultetets og OsloMets satsninger knyttet til forskning og utvikling, samt seksjonens oppgaver knyttet til rapportering, kvalitetssikring, diverse analyser, OsloMets forskningsdatabase, innovasjon, personvern og forskningsetikk.

Nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU seksjonen ved fakultetet.

Les mer om fakultetet og FoU seksjonen

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • veilede og bistå forskere i søknader om ekstern finansiering
 • holde oversikt over og informere fagmiljøene om relevante utlysninger
 • bidra til kompetanseheving på området gjennom bl.a. kurs og presentasjoner
 • bistå forskere i oppstartsfase og drift av eksternfinansierte forskningsprosjekter, inkludert inngåelse av kontrakter og spørsmål om risikovurderinger, personvern og datalagring
 • bistå ved oppfølging av fakultetets strategiske satsninger
 • utrednings- og analysearbeid knyttet til forskning og publisering
 • andre forskningsadminsitrative oppgaver inkludert veiledning og kvalitetssikring av registrering i Cristin og OsloMets forskningsdatabase

I tillegg vil du ta del i seksjonens generelle oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende eller dokumentert lang og relevant arbeidserfaring
 • relevant erfaring med søknader og søknadsprosesser av forskningssøknader
 • erfaring med forskningsadministrasjon og prosjektoppfølging
 • flytende norsk og engelskkunnskaper og meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Du bør ha:

 • god kjennskap til forskningssystemet i EU og Norge
 • erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser til EUs forskning- og innovasjonsprogrammer og Norges forskningsråd
 • erfaring med å jobbe både i team og selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • gjennomføringsevne, ryddighet, strategiske evner, fleksibilitet og initiativ

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en utfordrende og selvstendig stilling
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et hyggelig arbeidsmiljø og inspirerende fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må legge ved:

 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • referanser

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Kathleen Jennings, telefon 67 23 59 03

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 543 500 – 702 100 pr. år.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/11059

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS