LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgjevar - Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

Søknadsfrist: 01.02.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Rådgjevar hos Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium. Senteret skal bidra til at fleirspråklege og fleirkulturelle perspektiv blir løfta fram i heile utdanningssystemet frå barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Noreg. Senteret utviklar og tilbyr ulike fleirspråklege nettressursar, arrangerer kurs og konferansar og gir rettleiing og kompetanseheving til barnehagemyndigheiter, skoleeigarar og tilsette i barnehage, skole og PPT.

Variert fagleg stilling knytt til Lexin, Bildetema, Fleksibel opplæring og Tema morsmål

NAFO treng ein rådgjevar som skal jobbe med kvalitetssikring, gjennomgang og utvikling av digitale ressursar og nettsider. Stillinga er knytt til dei digitale ordbøkene Lexin og Bildetema, til prosjektet Fleksibel opplæring og nettsida Tema morsmål. Stillinga er fast, 100%, og vi ønskjer at du skal tiltre så raskt som mogleg.

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine vil vera

 • Kvalitetssikring av NAFOs læringsressursar
 • Oppgåver knytt til revisjon og utvikling av innhald og teknisk løysing i dei fleirspråklege, digitale ordbøkene Lexin
 • Arbeid knytt til revisjon og utvikling av innhald og teknisk løysing i den fleirspråklege, interaktive bildeordboka Bildetema
 • Arbeid knytt til prosjektet Fleksibel opplæring
  • Gjennomgang og kvalitetssikring av læringsressursar
  • Utvikling av videoar og lydfiler til bruk i den nettbaserte opplæringa
 • Arbeid med utvikling av ny plattform for nettstaden Tema morsmål

Vi ser etter deg som har

 • høgskole/universitetsutdanning med mastergrad i lingvistikk / datalingvistikk
 • kompetanse og erfaring i programmering
 • erfaring i bruk av ulike publiseringsverktøy som Moodle og Wordpress
 • dokumentert evne til sjølvstendig og resultatorientert arbeid
 • god munnleg og skriftleg formuleringsevne på norsk

Du bør ha

 • erfaring frå arbeid med / utvikling av fleirspråklege, digitale ressursar
 • erfaring frå opplæring av fleirspråklege

Vi ynskjer deg som

I denne jobben skal du vere med i interne arbeidsgrupper og ha kontakt med eksterne samarbeidspartnarar, og det er viktig at du er fleksibel og har evne til å lytta og sjå etter gode løysingar. Du må òg kunne kommunisere godt skriftleg og munnleg.

Det er viktig at du har endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Har du i tillegg evne til å gjennomføre små og store oppgåver sjølvstendig, vil vi gjerne snakke med deg.

Det er viktig for OsloMet å spegla menneska i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjarar velkomen. Vi arbeider aktivt for å utvikla oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du treng det. Har du periodar i livet kor du ikkje har vore i arbeid, utdaning eller opplæring, er du også velkomen til å søkja hos oss.

Vi kan tilby deg

 • moglegheiter for fagleg utvikling
 • eit kreativt og utviklande arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar

Andre opplysningar

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med

 • senterleiar Sigrun Aamodt, telefon 415 74 785
 • nestleiar Dag Fjæstad, telefon 980 51 890

Stillinga vert løna etter lønsregulativet til staten, stillingskode 1434 rådgjevar, lønnstrinn 50-66, mellom 451 700 – 597 000 per år. Frå løna vert det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens Pensjonskasse.

Du som søkjar kan med heimel i Offentleglova verta publisert på søkjarlista sjølv om du har bede om at søknaden vert handsama konfidensielt. Om det skjer vil du bli varsla før publisering.

Dersom du vil søkje på stillinga, må du søkje elektronisk via denne utlysinga og alle dokument må bli lasta opp for at søknaden din skal bli behandla. Dokumenta må vera på engelsk eller eit skandinavisk språk. Omsetjingar må vera autoriserte. Dersom du vert innkalla til intervju, må du visa fram originalen der. OsloMet kontrollerer dokument slik at du som kandidat skal få ei reell evaluering og ein rettferdig konkurranse.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/00548

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS