LEDIG STILLING VED OSLOMET

Postdoktor i Al Trustwortiness and Sustainability Assessment

Søknadsfrist: 30.11.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informatikk (IT) har ledig stilling som postdoktor innen faget kunstig intelligens (AI) tilbys for perioden fra mars 2023 på 2 år, med mulig forlengelse på 1 år.

Institutt IT tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Postdoktoren vil være tilknyttet Institutt for informatikk og OsloMet/SimulaMet AI Lab, som arbeider innenfor Center of Research Excellence, NordSTAR – Nordisk senter for bærekraft og pålitelig AL-forskning, som arrangeres av OsloMet og inkluderer partnere fra flere forskningssentre og universiteter i Norge, som Simula Research Laboratory og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

NordSTAR er ett av de fem sentrene for fremragende forskning ved OsloMet. Moderne AI kan dokumentere imponerende resultater og til og med utkonkurrere mennesker på mange oppgaver. NordSTAR har som mål å forbedre påliteligheten og bærekraften i AI-metoder ved å utvikle rammeverk som gjør det mulig å vurdere hvor pålitelige og bærekraftige AI-metoder, algoritmer og verktøy er.

Tilnærmingen er basert på fire utfordringer:

 • Det er vanligvis vanskelig å forstå mekanismen i komplekse AI-metoder som fører til spådommene
 • Det er viktige menneskelige faktorer i anvendelsen av AI, både juridisk og etisk
 • Metodene er vanligvis ikke i stand til å kvantifisere hvor sikre de er på avgjørelsene sine
 • kjøre store og komplekse maskinlæringssystemer åpner for sikkerhetsproblemer.

NordSTAR er sammensatt av 5 hovedforskningsområder:

 • Forståelige og forklarbare modeller
 • Human Factors in AI
 • Sikkerhet, sikkerhet og pålitelighet
 • Biologisk inspirerte beregningssystemer
 • Quantum AI”.

Fagmiljøet har en nasjonalt ledende posisjon innen lærerutdanning i design, kunst og håndverk. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har dette fagmiljøet også markert seg internasjonalt.

Om prosjektet

Prosjektet for postdoktoren vil være innenfor hovedmålene til NordSTAR, nemlig å utvikle vurderingsrammer for bærekraften og påliteligheten til AI-metoder, algoritmer og verktøy. Postdoktorens prosjekt vil krysse noen av NordSTARs emner:

 • bruker, autonomi og engasjement i AI-systemer
 • menneske-AI-interaksjon
 • rettferdighet i styresett og lov
 • bransjevekst og oppsøkende rekkevidde
 • kommunikasjonsintegritet
 • testing og verifisering av kommunikasjon innenfor distribuerte AI-systemer
 • sikkerhet ved forsterkende læring
 • sikkerhetsprotokoller innen robotikk
 • metoder fra nevrovitenskap og komplekse systemer for å tolke atferd og læring av kunstige agenter
 • moderne datainnsamlingsteknikker for registrering av høyoppløselige hjernesignaler og datadrevne tilnærminger til mønstergjenkjenning
 • modeller av struktur og funksjon av biologiske nevrale nettverk
 • ukonvensjonelle underlag for implementering av AI-modeller

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • forskning
 • utføre eksperimenter ved hjelp av maskinlæringsteknikker
 • formidle prosjektresultatene og resultatet gjennom passende kanaler
 • utføre administrative oppgaver som prosjektpartner

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad i informatikk, menneske-datamaskin interaksjon, menneskelige faktorer i AI eller andre relaterte felt
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • dokumentert utdanning, forskning og/eller arbeidserfaring innen maskinlæringsteknikker og AI-algoritme

Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • kunnskap om sosiale aspekter ved AI
 • erfaring med veiledning av hovedfagsstudenter
 • dokumentert evne til å sikre ekstern forskningsfinansiering
 • evne til å arbeide i et tverrfaglig akademisk miljø

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • en plan på inntil to sider (inkl. referanseliste) med beskrivelse av hvordan du vil gjennomføre postdoktorprosjektet inkludert de viktigste forskningsideer, motivasjon og bakgrunn
 • CV (inkludert navn og kontaktinformasjon for minst to referanser)
 • kopier av attester / vitnemål
 • komplett liste over publikasjoner
 • opptil fem vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • et sammendrag (abstrakt) av doktorgradsavhandlingen din.
 • Dersom du venter på ph.d.-forsvar innen søknadstidspunktet: ett referansebrev ph.d.-veileder som angir kvaliteten på søkerens arbeid og ferdigheter.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i postdoktor i kode 1352, lønnstrinn 60 – 74 dvs. kroner 543 500-702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Andre opplysninger

Om du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne også kontakt med

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden” Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/07152

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS