LEDIG STILLING VED OSLOMET

Overingeniør i teknologi og programvare

Søknadsfrist: 31.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Beskrivelse

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studentutvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn.

Som overingeniør vil du ha ansvar for laboratorieundervisning i programmering (python, R, Matlab m.m.) og/eller i annet software innenfor smart infrastruktur og byplanlegging i samarbeid med emneansvarlig, og være pådriver i den videre utviklingen av digital samhandlingslab. Din arbeidshverdag vil være på instituttets bachelor- og masterprogrammer innenfor infrastruktur, by- og transportplanlegging.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • laboratorieundervisning, inkludert for- og etterarbeid
 • utvikle, forbedre, oppdatere og vedlikeholde digital samhandlingslab, med sine dedikerte maskinparker og digitale verktøy
 • problemløse implementering av nødvendig programvare, og i samråd med FU-ansatte og labingeniører utvikle løsninger på behov som oppstår
 • bistå studenter med klargjøring og iverksetting av spesiell programvare som trengs til enkelte bachelor- og masteroppgaver, samt phd-kandidater. Noe veiledning vil naturligvis også forekomme ifm dette
 • gi råd om, undersøke mulighetene i og anskaffe ny og nødvendig programvare som instituttet bestemmer seg for å kjøpe inn
 • lisensadministrasjon og forvaltning av instituttets programvareportefølje
 • muligheten til å delta i forskningsgrupper med digitale ekspertise (temaer: smart mobilitet and urban analyse, infrastruktur, bærekraftige bygg, digitalisering av byggeprosesser, konstruksjonsteknikk, bygningsteknologi- og materialer)

Vi søker deg som har

 • bachelorutdanning i informasjonsteknologi, anvendt datateknologi eller tilsvarende kvalifikasjoner. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • gode grunnleggende kunnskaper som dataingeniør
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • erfaring med veiledning innenfor høyere utdanning
 • erfaring med laboratoriearbeid innenfor datateknologi og programvare
 • generelt svært gode datakunnskaper

Vi ønsker deg som

 • har nysgjerrighet og evne til å lære nye systemer, nye programmer og løse digitale samhandlingsutfordringer
 • trives sammen med unge mennesker i utvikling
 • har evne til å jobbe selvstendig
 • har gode samarbeidsevner og god sosial kompetanse
 • er positiv og løsningsorientert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en interessant arbeidsplass med mulighet for faglig utvikling og fordypning
 • selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet
 • sosial arbeidsplass tett på andre mennesker
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknad

Innen søknadsfristen må du, sammen med søknaden, laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuell dokumentasjon på pedagogisk erfaring
 • eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring

Du må laste opp alle disse dokumentene for at søknaden din skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ i stillingskode 1087 overingeniør kr. 493 700 – 553 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”søk på stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/04932

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS