Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD stilling innen Klinisk ernæring / Molekylær ernæring

Søknadsfrist: 15.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En PhD stilling for 3 år er ledig ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for ernæringsforskning. Stillingen er knyttet til prosjektet “Prevention of cholesterol induced trained immunity in early atherosclerosis”. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke betydningen av tidlig kolesteroleksponering på aktivering av immunsystemet hos barn med arvelig høyt kolesterol (familiær hyperkolesterolemi).

Mer om stillingen

Prosjektet er et samarbeid mellom UiO, Lipidklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektleder er professor Kirsten B. Holven.

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen Ernæringsforskning i et stimulerende akademisk miljø.

Ansettelsen gjelder for en periode på tre år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet inklusiv planlegging og gjennomføring av en klinisk studie og rekruttering av deltakere til denne.
 • Organisere blodprøvehåndteringen.
 • Ansvarlig for laboratoriearbeid som f.eks. isolering av hvite blodceller inkl monocytter og T-celler, RNA og DNA isolering, PCR/Nanostreng analyser, ELISA, ex vivo og in vitro celleforsøk.
 • Ansvarlig for statistiske analyser, bearbeiding og presentasjon av data.

Kvalifikasjonskrav

 • Master i klinisk ernæring/molekylær ernæring eller tilsvarende
 • Stor arbeidskapasitet, selvstendig, men må trives med å arbeide i et team og inneha gode samarbeidsevner.
 • Det er ønskelig at kandidaten har tidligere erfaring med laboratoriearbeid, og helst erfaring med en eller flere av disse metodene: isolering av hvite blodceller inklusiv monocytter og T-celler, RNA og DNA isolering, PCR/Nanostreng analyser, ELISA, ex vivo og in vitro celleforsøk. I tillegg vil og erfaring med metabolom-analyser (lipidklasser) og/eller transkriptom analyser være en fordel.
 • Tidligere erfaring innenfor samme fagfelt vektlegges.
 • Tidligere vitenskapelig publikasjon eller manuskripter innen ernæringsforskning vektlegges.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig).

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nysgjerrig, samarbeidsvillig, kreativ, lojal, pålitelig, nøye, entusiastisk og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på. Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid), kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen.
 • Navn på 2-3 referansepersoner, hvem de er og hvordan de kan nås.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Professor Kirsten B Holven, [email protected], tlf 22851361

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Stillingen forutsetter at man blir tatt opp på doktorgradsprogrammet ved det medisinske fakultet. En godkjent prosjektplan inklusiv forskerkurs må innsendes senest 3 måneder etter at man har startet stillingen.Karakterkrav ved opptak er at emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B, og masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen