Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i avdelingen for master, etter- og videreutdanning, masterstudiet i avansert klinisk sykepleie

Søknadsfrist: 11. september 2018

Ved Lovisenberg diakonale høgskole er det ledig 2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor knyttet til masterstudiet i avansert klinisk sykepleie innen feltet allmennsykepleie med vekt på kommunehelsetjenesten. Det er ønskelig at søker har en bistilling i kommunehelsetjenesten. Det er derfor mulig å søke på deler av stilling, og vi ber søkere om å spesifisere ønsket stillingsandel. Stillingen er knyttet til avdelingen for master, etter- og videreutdanning med studieleder som nærmeste overordnede.

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole – LDH – er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk gjerne våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie (MAKS) ved LDH har to spesialiseringer: allmennsykepleie og intensivsykepleie. Begrepene allmennsykepleie og avansert klinisk sykepleie betegner kompetansefelt som er i støpeskjeen i en norsk kontekst, både med hensyn til kompetanseprofil og tjenesteutforming. LDH er blant de første som opprettet et masterstudium i avansert klinisk sykepleie i 2013. Det er stor helsepolitisk interesse knyttet til allmennsykepleierens potensiale for å gi helsehjelp ved langvarig sykdom med akutte episoder av forverring. LDH har fokus på videreutvikling av studiet i tråd med pågående nasjonal prosess for å sikre samfunnets behov i kommunehelsetjenesten for avansert breddekompetanse.

En avansert klinisk sykepleier med spesialisering i allmennsykepleie arbeider personorientert, kunnskapsbasert og effektivt med klinisk sykepleie og behandling av unge, voksne og eldre pasienter med akutte og langvarige helsebehov.

Høgskolens satsingsområder innen FoU er pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning med særlig oppmerksomhet på sykepleie og tjenesteforbedring i overgangene mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og pedagogisk forskning med vekt på fagdidaktikk og praksisstudier. Vi søker etter personer med forskningsfokus og interesse for helsevitenskaplige problemstillinger som er relevant for allmennsykepleie og kommunehelsetjeneste. Nettverk nasjonalt og internasjonalt vektlegges, samt at det forventes deltakelse i en av LDHs forskningsgrupper.

Tiltredelse 1. november 2018 eller etter avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning inkl. praksisveiledning og eksamensarbeid
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og kvalitetssikring av studieprogrammet
 • Forskning og forskningsveiledning
 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Kompetanse i bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Krav til pedagogisk basiskompetanse må være innfridd ved ansettelse eller i løpet av to år etter ansettelse
 • Oppdatert klinisk erfaring og kompetanse innenfor kommunehelsetjeneste og feltet allmennsykepleie
 • Kompetanse og/eller interesse for bruk av digitale løsninger for undervisning og klinisk arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningens innhold og form
 • Innovativ med interesse for å utvikle sykepleie som fag og vitenskap
 • Selvstendighet

Vi tilbyr

 • Godt miljø med høy faglig kompetanse
 • Forskningsgrupper
 • Gode og innovative digitale løsninger
 • Veiledning knyttet til videre kompetanseløp
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler

Øvrige opplysninger

Søknad med CV og publikasjonsliste sendes elektronisk. Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

Stillingen som førsteamanuensis er plassert i stillingskode 1011, førstelektor i stillingskode 1198.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Høgskolen er en IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til studieleder Anne Lene Sørensen, mobil 95827507, e-post [email protected].

Søk på stillingen her