Stilling:

Forskningsrådgiver - Oslo

Søknadsfrist 25. august 2018

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Vil du bli vår nye forskningsrådgiver og være med å videreutvikle FoU-aktiviteten ved Forsvarets høgskole? I den nyetablerte Seksjon for FoU-administrasjon i fagstaben ved Forsvarets høgskole er det ledig fast stilling som forskningsrådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling av felles FoU-aktivitet ved Forsvarets høgskole
 • Legge til rette for, støtte og veilede faglige ansatte i deres FoU-arbeid
 • Initiere, bidra til og koordinere utvikling, gjennomføring og oppfølging av eksternfinansierte FoU-prosjekter, herunder kvalitetssikring av søknader om eksterne midler i samarbeid med de aktuelle fagmiljøene inkludert budsjettutvikling og økonomioppfølging
 • Bidra til internasjonalisering av FHS’ FoU-arbeid
 • Ivareta utvalgte FoU-administrative oppgaver
 • Ivareta oppgaver knyttet til personvernrådgivning, GDPR og koordinering mv.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innen økonomi, samfunnsfag, humaniora eller andre fagfelt med relevans for Forsvarets høgskoles ansvarsområder
 • Erfaring fra søknadsutvikling, prosjektutvikling, prosjektoppfølging, forskningskoordinering og annen forskningsadministrasjon fra universitet eller høgskole, herunder prosjektbudsjettering og oppfølging
 • Dokumentert kompetanse innen økonomi, herunder forståelse for regnskap og budsjettering
 • Kunnskap om de viktigste finansieringskildene for forskning i Norge og Europa
 • Svært gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Svært god skriftlig språkføring på norsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/NATO Secret før tiltredelse

Utdanningsretning

 • Samfunnsfag
 • Annet

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst
 • Systematisk, ryddig og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Meget gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag i en nyopprettet stilling
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen vil kunne innebære noe reisevirksomhet
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Oslo
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, ltr. 65- 72 (pt kr 576 100 - 658 300 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Per Arne Krumsvik
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: (+47) 928 15 879

Søk på stillingen her