Stilling:

Assisterende dekan - Oslo

Søknadsfrist 24. august 2018

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Vil du bli vår nye assisterende dekan og være med å videreutvikle utdanningsaktiviteten ved Forsvarets høgskole? Ved Forsvarets høgskole (FHS) er det ledig stilling som assisterende dekan. FHS ble sammenslått med høgskolemiljøene i Bergen, Trondheim, Jørstadmoen og Linderud 1. august 2017. Høgskolen er en fler-campusskole og vil gi mange muligheter til å være med å forme fremtidens militære utdanning i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå dekan med strategisk planlegging, utvikling og oppfølging av all utdanningsvirksomhet ved FHS, med særlig vekt på pedagogisk gjennomføring og kvalitetssikring av studiene
 • Budsjett- og annen økonomioppfølging
 • Følge opp oppdrag i virksomhetsplan
 • Koordinere rapportering fra fagstaben

Kvalifikasjoner

 • Førstestillingskompetanse innenfor ett av fagområdene ved FHS
 • Undervisningserfaring fra høyere militært og/eller sivilt lærested
 • Erfaring fra ledelse og administrasjon ved høyere utdanninginstitusjoner
 • Relevant forskningserfaring fra høyere militært og/eller sivilt lærested
 • Ønskelig med kunnskap om Forsvaret og Forsvarets utdanning

Utdanningsretning

 • Militære fag / Forsvaret
 • Annet

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Systematisk, ryddig, strukturert og god helhetsforståelse
 • Svært god gjennomføringsevne
 • Svært gode analytiske evner
 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig, både i norsk og engelsk
 • Meget gode samarbeidsevner

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag i en nyopprettet stilling
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Oslo
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som dekan kode 1474, ltr. 67- 80 (pt kr 597 400 - 802 600 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Lise Martinsen
Tittel: HR-rådgiver- ved spørsmål om rekrutteringsprosessen
Telefon: 414 56 556

Navn: Tor - Erik Hanssen
Tittel: Fungerende assisterende dekan
Telefon: 23 09 93 70

Søk på stillingen her