Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent SKO 1019 / SKO 1020 - Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som vitenskapelig assistent er ledig ved NORMENT, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet. Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk medisin med arbeidssted på Oslo universitetssykehus (Ullevål). NORMENT er et av Norges forskningsråds Sentre for fremragende forskning. Senteret har et stort og aktivt forskningsmiljø på psykotiske lidelser, som inkluderer leger, psykologer, biologer, fysikere og statistikere. Vi forsker på årsaker, sykdomsmekanismer, forløp og behandling av psykotiske lidelser. Den aktuelle stillingen er knyttet til senterets multimodale magnetresonans (MR) avbildningsgruppe som driver pasientrettede translasjonsforskning og driver bildediagnostiske og elektrofysiologisk karakterisering av prosjektdeltakeres hjerner ved alvorlig psykisk lidelse. De forskjellige forskningsgruppene er samlokalisert i to tilgrensende bygg, og stillingen gir en unik mulighet for moderne translasjonsforskning ved psykiske lidelser (http://www.med.uio.no/norment/).

Stillingen er toårig og har et omfang på 60%. Den som tilsettes blir ansvarlig for de praktiske aspekter av den kliniske EEG-registrering. Det betyr å undersøke forsøkspersoner med EEGutstyr og se til så at all nødvendig utstyr er tilgjengelig.

Stillingen er et engasjement med 2 års varighet. I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig assistent, SKO 1019 - avlagt bachelorgrad innen relevant fagområde/ Vitenskapelig assistent, SKO 1020 - avlagt mastergrad innen relevant fagområde
 • Aktuelle kandidater må ha tilstrekkelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/et annet skandinavisk språk eller engelsk
 • Interesse og motivasjon for forskning på psykiske lidelser
 • Det er nødvendig med grunnleggende EEG-ferdigheter
 • Det legges stor vekt på kjennskap til arbeidsområdet og relevant erfaring for oppgavene som ligger til stillingen
 • Erfaring fra arbeid med pasienter innenfor psykiatrien er en fordel

Personlige egenskaper

 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Motivert for å kunne ha en krevende jobb, med delvis høyt tempo i hverdagen
 • Trives med rutinepregede oppgaver, men kan omstille seg ved behov
 • Kan arbeide selvstendig på egen hånd, men også sammen med andre og på tvers av ansvarsområdene når det trengs
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling
 • Kunne etterleve strenge etiske krav

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bli en del av landets største forskningsmiljø innen psykiske lidelser
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1019 /1020 Vitenskapelig assistent (Lønn for SKO1019 tilsvarende årslønn fra kr. 362 800 til kr. 449 300 i fulltidsstilling.; lønn for SKO1020 tilsvarende årslønn fra kr. 456 400 til kr. 513 600 i fulltidsstilling)

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester • Liste med referansepersoner (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved vurderingen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved vurdering av søknadene vil søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vektlegges. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

HR-rådgiver Svetlana Trofimova (kun ved spm. om elektronisk søknad), tlf: +47 22 85 92 26

Søk stillingen