Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i Samfunnsfarmasi

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet

i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi er det ledig en 100% stilling i en periode på to år. Hensikten med denne nye stillingen er å styrke undervisning i samfunnsfarmasi, inkludert seks måneders apotekpraksis. Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Faggruppen i samfunnsfarmasi består i dag av 3 fast vitenskapelige ansatte, 4 forskere/lektorer i bistillinger, 2 post doc, 10 stipendiater, samt mastergradsstudenter. Faggruppen har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet (FARM1020 Farmasøyten, pasienten og samfunnet, FARM3120 Folkehelse og legemiddelbruk og FARM3130 Farmasøytisk praksis). I tillegg tilbyr vi metodekurs på masternivå og PhD-nivå i samfunnsfarmasøytiske og farmakoepidemiologiske metoder, og et tverrfaglig masterkurs i internasjonal helse. Faggruppen har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre samfunnsfarmasøytiske og medisinske miljøer.

Mer om stillingen

Farmasøytisk institutt er i ferd med å implementere ny studieplan for farmasistudiet. I denne forbindelsen tilbyr vi nå en nyopprettet toårig universitetslektorstilling i Samfunnsfarmasi. Personen som tilsettes vil sammen med vår faggruppe få ansvar for nyutvikling av apotekpraksis for både studenter og veiledere i apotek, samt være med på å utvikle ny evalueringsform på praksiseksamen.

I tillegg vil personen få ordinære undervisningsoppgaver i andre av våre etablerte kurs. Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se www.uio.no/studier/program/farmasi/oppbygging/

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må ha mastergrad eller tilsvarende innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt.
 • Søkere må ha god kjennskap til norsk helse- og apotekvesen, og fortrinnsvis arbeidserfaring herfra.
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så flytende norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Undervisningserfaring og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning.
 • Søkere må ha erfaring med forskning eller utvikling utover mastergraden, og fortrinnsvis doktorgrad innen samfunnsfarmasi.

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da om nødvendig en komité som skal vurdere dette iht. "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger". Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner med farmasistudenter.
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller tverrfaglig samarbeid.
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer er en fordel.
 • Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen, og at man er selvgående og ansvarsfull.

Vi tilbyr

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om innhold i farmasistudiet og spesielt til hva farmasistudiet skal inneholde for å forberede fremtidige farmasøyter til nye oppgaver og roller i apotek.

 • Lønn fra kr. 479600-615900 avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Liste over relevant arbeidserfaring
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Liste over evt. vitenskapelige arbeider, publiserte abstrakts eller postere med angivelse av hvor de er offentliggjort.
 • Kopier av vitnemål, attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til JobbNorge, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, telefon 22851606, e-post: [email protected]

Søk på stillingen