Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor, 70% stilling ved Avdeling for tannpleievitenskap

Søknadsfrist: 19.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Det odontologiske fakultet er det ledig fast 70 % stilling som universitetslektor. Stillingen er tilknyttet Avdeling for tannpleievitenskap, som består av ca. 8 årsverk fordelt på ca. 16 ansatte. Se her for nærmere informasjon om bachelorprogrammet i tannpleie.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Stillingens innehold omfatter teoretisk og klinisk undervisning samt veiledning av studenter i eksterne praksisfelter, og skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner.

Det vil være fire arbeidsdager per uke. Vi ønsker fortrinnsvis å tilsette én person i hele stillingsprosenten.

 • Tiltredelse: snarest

Ansvars- og oppgavefelt:

 • Undervisning, blant annet relatert til kliniske fag, praksisforberedelse og atferdsfag
 • koordinatorfunksjon i forbindelse med undervisning
 • Veiledning av bacheloroppgaver
 • Klinisk veilederfunksjon ved Avdeling for kariologi og gerodontologi - sykehjem
 • Klinisk veilederfunksjon ved Klinikk for allmenn odontologi – voksen (inkludert Ferdighetssenteret) og ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag
 • Veilederfunksjon for studenter i ekstern praksis innen rusomsorgen og på sykehus
 • Administrative oppgaver
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov

Tilsettingen skjer med forbehold om endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant mastergradsutdanning
 • Norsk autorisasjon som tannpleier
 • Minst to års klinisk praksis som tannpleier
 • Praktisk-pedagogisk basiskompetanse dokumentert med relevant utdanning og pedagogisk praksis
 • Generelt gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.

Det er ønskelig med:

 • noe erfaring med studentveiledning
 • kunnskap om og interesse for digitale løsninger innen høyere utdanning

Vi ser etter en ansvarsbevisst person som:

 • har høy arbeidskapasitet med god vurderings- og gjennomføringsevne
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • bidrar til et godt fag- og arbeidsmiljø

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Navn og kontaktinformasjon på to - tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt hensyn til.

Hvis instituttleder vurderer det som nødvendig for å skille mellom søkerne kan det nedsettes en sakkyndig komité som også vurderer de vitenskapelige arbeidene.

De som blir innkalt til intervju, bes ta med originale vitnemål og attester.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen