Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Sikkerhetsanalytiker / hendelseshåndterer

Søknadsfrist: 15.09.2019

Vil du bidra til å bedre informasjonssikkerheten ved Universitetet i Oslo?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 220 fast ansatte og en omsetning på mer enn 300 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Universitetet i Oslo (UiO) har store og komplekse IT-systemer og har jobbet målrettet med informasjonssikkerhet i mange år. Vi søker en person som kan jobbe sammen med oss med alt fra å håndtere målrettede cyberangrep til å utarbeide rutiner og policy.

Du har glødende teknisk interesse og bryr deg om hvordan ting henger sammen. Sammen skal vi vedlikeholde og forbedre informasjonssikkerheten ved UiO.

Arbeidsoppgaver

 • Hendelseshåndtering (deltakelse i UiO-CERT):
  • Håndtere hendelser
  • Analyse
  • Skadebegrensning og gjenoppretting
 • Automatisering, utvikling, drift og forvaltning av infrastruktur og vår verktøykasse for deteksjon og håndtering.
 • Data- og logganalyse. Lage deteksjon basert på innsamlet data («threat hunting»)
 • Proaktivt sikkerhetsarbeid - rådgiving, utvikle og dokumentere retningslinjer
 • Koordinering og håndtering av sikkerhetsvarsler fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og leverandører
 • Risikoanalyse av komplekse IT-systemer
 • Utarbeiding og vedlikehold av beredskapsplaner

Stillingen gir rom for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og faglig utvikling

For senioringeniør vil arbeidsoppgavene også omfatte:

 • Prosjektledelse
 • Ansvar for risikovurderinger
 • Utarbeidelse av policy
 • Fagansvar for deler av sikkerhetsporteføljen

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå
  • Kvalifikasjonskravet for senioringeniør er masternivå
  • Relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Bred og dyp IT-kunnskap om operativsystemer og IT-arkitektur
 • Må beherske bruk av både Linux og Windows
 • Praktisk erfaring fra ett eller flere programmerings- eller scriptspråk (PowerShell, Bash, Python, Go eller lignende)

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om automatisering
 • Dokumentert erfaring fra IT-sikkerhetsarbeid
 • Erfaring fra hendelseshåndtering
 • Hands-on erfaring fra store og komplekse IT-miljø
 • Erfaring fra systemadministrasjon av Windows og/eller Linux
 • Erfaring med prosjektledelse og arbeid i prosjekter

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, entusiastisk og lærevillig
 • Initiativrik og selvgående
 • Strukturert og kan takle stress
 • Gode samarbeidsegenskaper, du bidrar aktivt til å gjøre andre gode
 • Nysgjerrig på faget og har ønske om å holde deg oppdatert
 • Stor interesse for tekniske detaljer, samtidig som du ser viktigheten av en helhetlig og strukturert styring av informasjonssikkerhetsarbeidet
 • Du kan formidle teknisk kompliserte problemstillinger på en enkel måte

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615 900 og kr 667 200, som senioringeniør kode 1181 etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 640 200 og kr 765 100
 • Spennende, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer med høy kompetanse
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten. Den som blir ansatt må påberegne at det skjer endringer av arbeids- og ansvarsområdet.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen