Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Radiograf

Søknadsfrist: 22.01.2020

Det odontologiske fakultet søker Radiograf

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Du er velkommen som vår nye medarbeider i vårt hyggelige og tverrfaglige miljø. Vi har ledig fast 100 % stilling som radiograf / avdelingsradiograf ved Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi.

Ved god klinisk erfaring og høyt kunnskapsnivå, vil stillingen bli besatt som avdelingsradiograf med ytterligere selvstendig ansvar og oppgavefelt. Du vil arbeide i dagstilling med fri alle helligdager.

Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi er en aktiv avdeling med ca. 20 ansatte. Avdelingen fungerer som en radiologisk poliklinikk for pasienter henvist fra Instituttets egne klinikker og pasienter henvist fra eksterne aktører.

Det utføres ulike kjeve- og ansiktsradiologiske spesialundersøkelser.

Arbeidsoppgaver

Avdelingens oppgaver er blant annet:

 • Undervisning og praktisk veiledning av studenter
 • Spesialistutdanning av tannleger innen kjeve- og ansiktsradiologi
 • Forskning og utvikling

Ansvars og oppgavefelt for radiografen:

 • Utføre diverse røntgenundersøkelser inkludert CT og CBCT
 • Delta i studentundervisning og kursvirksomhet
 • Være superbruker på digitale verktøy brukt innen kjeve- og ansiktsradiologi
 • Delta i arbeidet med optimalisering av bildekvalitet og doser
 • Være strålevernskoordinator
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Mastergrad og/eller forskningserfaring er en fordel
 • Autorisert radiograf med minst 2 års klinisk erfaring
 • Interesse for og erfaring med PACS og digitale bildebehandlingsprogrammer

Det søkes i utgangspunktet etter en person med kvalifikasjoner som avdelingsradiograf. For radiografstillingen er det ønskelig med omattende og relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for en avdelingsradiografstilling, vil vi vurdere å tilsette i radiografstilling.

Ved tilsetting i radiografstilling, vil arbeidsoppgaven være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalikfikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

 • Systematisk, strukturert og fleksibel
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn som radiograf (SKO 1085) fastsettes etter en individuell vurderingen innennfor et spenn mellom kr.496 100 til kr.563 700, avhengig av kompetanse
 • Lønn som avdelingsradiograf (SKO 1087) fastsettes etter en individuell vurderingen innennfor et spenn mellom kr.532 300 til kr. 605 500, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (oppsummering av utdannelse, stillinger, akademisk arbeid, publikasjonaliste)
 • Navn, epost og tlf til 2-3 referanser (beskriv forhold til referanse)

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad»

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med attester og vitnemål i original.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembragt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 22. januar 2020

Tiltredelse: 15. april 2020

Arbeidssted: Klinikk for spesialbehandling, Avdeling for kjeve- og aniktsradiologi

Referansenummer: 2019/13645

Hjemmeside: http://www.odont.uio.no

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Klinikk for spesialbehandling: Sissel Strømfjord tlf: +47 22852246 mob: +47 95212811, e-post : [email protected]
 • HR-rådgiver: Anne Grethe Søreng, tlf: +47 22 85 21 94, e-post [email protected] (kun ved spørsmål om elektronisk søknad)

Send søknad