Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HPC- og lagringsekspert - Seksjon for Forskningstjenester

Søknadsfrist: 20.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er det ledig en fast stilling for deg som ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi, forskning og vitenskapelige metoder. Du må ha erfaring med utvikling og design av komplekse IT-systemer.

Stillingen er plassert i Avdeling for IT i forskning (ITF), Seksjon for forskningstjenester (FT). Avdelingen i helhet har ansvar for oppgaver innenfor det nasjonale samarbeidet rundt beregninger og lagring for Uninett Sigma2, og utfører også viktige oppgaver innenfor internasjonale programmer hvor Norge er deltagende. Avdelingen utfører oppgaver i sammenheng med CERNs eksperimenter innenfor Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) og Nordic Datagrid Facility (NDGF). I det europeiske programmet for tungregning, PRACE, har gruppen oppgaver som spenner fra drift av den norske Tier-1 ressursen til utprøving og evaluering av nye teknologier for fremtidens HPC-løsninger. Dette inkluderer oppgaver for europeiske og nordiske programmer for forskningsdata som EOSC, PRACE og NeIC. Noe reising i forbindelse med deltagelse i disse programmene må påregnes.

Seksjonen er spesielt ansvarlig for drift og vedlikehold av TSD (Tjenester for Sensitive Data) og den tilhørende Colossus-regneklyngen i TSD. TSD er Norges største spesialdesignede forsknings-eInfrastruktur, og den benyttes i hovedsak for helseforskning i Norge og i europeiske samarbeidsprosjekt.

Mer informasjon om USIT: https://www.usit.uio.no/

Mer informasjon om USITs Avdeling for IT i forskning:https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf

Mer informasjon om Seksjon for forskningstjenester: https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/itf/ft/index.html

Arbeidsoppgaver

 • Ha hovedansvar for drift og vedlikehold av regneklyngen Colossus (2400+ cores)
 • Være sentral for drift og vedlikehold av de elementene av lagringen i TSD-systemet som benyttes av HPC anlegget Colossus (5+PiB, GPFS)
 • Være sentral rundt installasjon av software og automatisering av dette på Colossus og tilhørende Linux VMer
 • Være sentralt for brukerstøtte for HPC brukere i TSD
 • Delta i drift og brukerstøtte for Uninett Sigma2 (anleggene FRAM (35.000 cores), Saga (10.000 cores), Betzy (160.000 cores)
 • Arbeidet vil også kunne omfatte OpenStack, Kubernetes og objektlagring
 • Deltakelse i TSDs drifts-vakt (ukentlig rotasjon og kun innenfor normal arbeidstid)
 • Deltakelse i avdelingens IT-sikkerhetsarbeid
 • Diverse automatiseringsoppgaver
 • Utvikle intern og ekstern dokumentasjon av løsninger og tjenester
 • Utvikle og gjennomføre kurs

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning gjerne med doktorgrad, men minimum på Mastergradsnivå. Dette kan kompenseres med dokumentert arbeidserfaring/realkompetanse
 • Inngående erfaring med nettverk, fortrinnsvis protokoller, standarder og typiske nettverkstjenester (f. eks TCP/IP, UDP, Infiniband, DNS)
 • Inngående erfaring med Linux operativsystemer
 • Erfaring med HPC, enten som bruker eller operatør
 • Kjennskap til Linux regneklynger og batchsystemer (SLURM, Torque, etc.)
 • Erfaring med drift og feilsøking av komplekse IT-systemer
 • Interesse for lagringssystemer, fortrinnsvis GPFS
 • God kunnskap i programmering
 • Flytende engelsk, muntlig og skriftlig

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på:

 • Erfaring med koordinering av utviklere
 • Erfaring med versjonstyring
 • Kjennskap til Infiniband
 • Kjennskap til databaseteknologi (relasjonelle og/eller noSQL)
 • Kjennskap til bygging, installasjon og bruk av vitenskapelig software
 • Kjennskap til Singularity, Docker, Ansible, Kubernetes og/eller Easybuild
 • God kjennskap til Python
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Erfaring med kursledelse/undervisning

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, samarbeide, koordinere og motivere medarbeidere
 • Serviceorientert holdning

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør kode 1181 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615 900 og kr 813 400, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen