Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fullstack - utvikler

Søknadsfrist: 12.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som ønsker å jobbe tett sammen med forskere ved UiO, slik at de får utviklet de IT-verktøyene som egner seg best for deres forskning. All forskning er i dag avhengig av gode IT-løsninger, og utvikleren som ansettes vil arbeide i skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi, forskning og vitenskapelige metoder.

Den som ansettes vil inngå i et team av profesjonelle utviklere og driftere, og vil få ansvar for utvikling og vedlikehold av en løsning for ernæringsvitenskap. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Det medisinske fakultet har en sterk posisjon innen internasjonal ernæringsforskning, og er den største ernæringsavdelingen tilknyttet et medisinsk fakultet i Europa.

Det primære utviklingsspråket i seksjonen på frontend er JavaScript (TypeScript) med brukergrensesnittbiblioteket React, og andre relevante JavaScript-rammeverk. I mellomlaget benyttes node.js og utstrakt bruk av konteiner-teknologier, mens primærdata lagres i relasjonsdatabaser, som Oracle og PostgreSQL. Utviklingsplattform er Linux (Ubuntu) og den mest brukte kildekodeeditoren er Visual Studio Code. Til versjonskontroll benyttes Git.

Stillingen er fast og inngår i Seksjon for datafangst og samlingsforvalting (DS) i Underavdeling for IT i forskning (ITF) ved USIT.

USIT benytter DevOps og smidig utvikling som arbeidsmetodikk i utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og vedlikehold av web-baserte brukergrensesnitt, REST-APIer og databasenær kode
 • Teste, overvåke og feilrette applikasjonene som utvikles
 • 2.- og 3.-linjestøtte av applikasjonene som må fungere 24/7
 • Tett kommunikasjon og samarbeid med brukere om utviklingen av applikasjonen
 • Teamarbeid og samarbeid med interaksjonsdesignere

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen informatikk/ informasjonsvitenskap. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kunnskap om, og erfaring med, JavaScript og relasjonsdatabaser, fortrinnsvis Oracle
 • Erfaring med, eller god kjennskap til, React og andre JavaScript-rammeverk/-bibliotek
 • Erfaring med utvikling og drift under Linux

Videre vil det bli lagt vekt på:

 • God kjennskap til TypeScript
 • Erfaring med utvikling og drift av webapplikasjoner som kommuniserer via REST-APIer med bakenforliggende backend-løsninger og databaser
 • Erfaring med utvikling og drift av robuste løsninger med krevende brukergrensesnitt
 • Dokumenterbare resultater innen utvikling og drift i team
 • God kjennskap til teknologier for automatisert bygging, testing og produksjonssetting av integrerte løsninger (f.eks. Bitbucket, Jenkins)
 • Kunnskap om HTML5 og CSS
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi, utfordrende oppgaver og komplekse problemstillinger
 • Gode statistikk-kunnskaper
 • En søknad som gir en god beskrivelse av søkeren i forhold til egne ambisjoner og utlysningstekstens beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Evne og vilje til å lede utviklingsprosjekt og kunne arbeide selvstendig med utfordrende utviklingsoppgaver.
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et framtidsrettet teknologisk miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet
 • Lønn som senioringeniør (stillingskode 1181) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 607 700 (ltr. 68) – 754 900 (ltr. 78) per år etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med boliglån og gode forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Sentrumsnært arbeidssted på Blindern/Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og T-bane

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen