Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor i sosialantropologi

Søknadsfrist: 01.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Sosialantropologisk institutt har siden det ble etablert i 1964 vært en viktig arena og utgangspunkt for den anerkjente norske antropologiske tradisjonen. Instituttet er et av de største sosialantropologiske universitetsmiljøene i Europa, og størst i Norden. Det er for tiden registrert omtrent 400 studenter ved instituttet, inkludert rundt 30 på PhD-programmet. Instituttets tilsatte har bred kompetanse og dekker mange tematiske felt innenfor faget sosialantropologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Sosialantropologisk institutt (SAI) er det ledig en midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1198) for perioden 01.01.2020 ­– 31.12.2020.

Bakgrunnen for utlysningen er at instituttet har behov for en vikar i en periode med høy forskningsaktivitet og nyrekrutteringer. Vi søker en faglig allsidig person med undervisningserfaring fra ett eller flere av følgende felt: økonomisk antropologi, utviklingsantropologi, kjønn og slektskap og økologisk antropologi, på bachelor- og masternivå. Vi vil spesielt vektlegge kandidater som kommuniserer godt med studenter, er motiverte til å utvikle SAIs undervisning og har erfaring med nye undervisningsformer.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning og formidlingsarbeid, 20 % faglig utviklingsarbeid/forskning og 5 % administrasjon. Det er ønskelig at den som får stillingen knytter sin forskning til en av instituttets forskergrupper Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • PhD i sosialantropologi (dvs avhandlingen må være godkjent før søknadsfrist, og søker må ha disputert før 01.01.20.)
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller annen relevant virksomhet.
 • Dokumentert faglig bredde, kompetanse til å undervise i mange ulike emner
 • Undervisningen foregår på norsk og engelsk. Det forutsettes at søker behersker begge språk godt.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Praktisk-pedagogisk utdanning og/eller dokumentert god undervisningskompetanse
 • Erfaring med utarbeiding av lærebøker, kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • Evne til og erfaring med samarbeid
 • Faglig kompetanse og evt. vitenskapelig produksjon innen sosialantropologi

Vi tilbyr

 • Lønn 523 200-605 500 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV hvor karakterer er oppført
 • Vitnemål
 • Publikasjonsliste

Studentevalueringer eller annen dokumentasjon på pedagogisk erfaring, samt eventuelt vitenskapelige arbeider, sendes ikke inn sammen med søknaden, men aktuelle søkere kan bli bedt om å ettersende dette.

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle søkere kan bli bedt om å holde prøveforelesning.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen