Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningskoordinator ved NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Søknadsfrist: 18.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved NORA er det ledig en nyopprettet stilling som forskningskoordinator (seniorrådgiver) med ansvar for forskningsadministrative oppgaver og internasjonalt arbeid.

Om NORA

NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, er et nasjonalt konsortium etablert av Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Simula Research Laboratory AS, NORCE og Universitetet i Oslo.NORAs formål er å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, samt andre tilstøtende fagområder relevant for utvikling av anvendelser som sorterer under begrepet kunstig intelligens. Les mer om NORA på www.nora.ai.

Kunstig intelligens er et fagfelt i kraftig vekst både nasjonalt og internasjonalt og anvendelsesområdene har en stor grad av tverrfaglighet. NORA-sekretariatet består i dag av daglig leder og kommunikasjonsrådgiver. Vi søker nå en forskningskoordinator, som sammen med daglig leder og kommunikasjonsrådgiver skal jobbe for å oppnå NORAs målsettinger både på nasjonalt og internasjonalt plan.

Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet er vertskap for NORA-sekretariatet. Sekretariatet er lokalisert i Ole-Johan Dahls hus ved Institutt for informatikk, nær Forskningsparken og aktuelle fagmiljøer i Gaustadbekkdalen. Forskningskoordinator vil bli ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, men sekretariatet rapporterer til NORAs styre.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil dekke en stor bredde av oppgaver. Arbeidsoppgavene vil både dekke nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Ekstern finansiering av forskning blir i økende grad viktigere for driften av utdannings- og forskningsinstitusjoner. Forskningskoordinatoren skal bidra til at NORA-partnere lykkes bedre i konkurransen om forskningsmidler og med å øke sin forskningsportefølje innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Den som blir tilsatt vil få oppgaver og ansvar knyttet til alle sider og faser av arbeidet med å søke forskningsmidler.

Det internasjonale arbeidet vil i hovedsak være knyttet til NORAs internasjonale samarbeidspartner CLAIRE - Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe. Les mer om CLAIRE på https://claire-ai.org/.

Det er i tillegg også ønskelig å styrke den administrative kapasiteten innenfor kommunikasjon og formidling for å bedre synliggjøre NORAs og NORA-partnernes arbeid.

Mer om arbeidsoppgaver:

 • Informasjon og rådgivning til NORA-partnere knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer
 • Ta del i relevante forskingsadministrativ nettverk, samt bygge nettverk med eksterne samarbeidspartnere og finansieringskilder
 • Skaffe oversikt over og informere om relevante nasjonale og internasjonale finansieringskilder, utlysninger og søknadsfrister, og motivere forskere ved NORA-partnere til å søke om eksterne forskningsmidler
 • I samarbeid med NORA-partnere, gi råd og assistanse til forskere i forbindelse med søknadsskriving, oppfølging og rapportering
 • Gi råd og assistanse til oppstartsfirmaer innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk
 • Bidra i utvikling, implementering og rapportering på NORAs strategier og handlingsplaner
 • I samarbeid med kommunikasjonsrådgiver, bidra til intern og ekstern informasjons- og kommunikasjonsarbeid, samt bistå ved gjennomføring av arrangementer
 • Koordinere og utvikle NORAs internasjonale aktiviteter, herunder samarbeid med CLAIRE
 • Delta i utarbeidelse av større planer og forslag knyttet til CLAIRE-nettverkets medlemmer i Norden, inkludert NORA
 • Bidra til utvikling av nasjonale og felleseuropeiske utdanningsprogrammer på høyere nivå innenfor kunstig intelligens

Arbeidsoppgavene vil være varierte og det stilles krav til gode samarbeidsevner og selvstendighet. Den som tilsettes vil jobbe tett sammen med daglig leder. Stillingen kan pålegges andre oppgaver. Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Endelig sammensetning av oppgaver vil skje etter en helhetlig vurdering av NORAs behov, og kvalifikasjonene til den som tilsettes.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå innen relevant felt. Det vil være fordel med doktorgrad. Forskningskompetanse er en forutsetning
 • Relevant, dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Du må ha forskningsadministrativ erfaring
 • Du må ha kjennskap til NFR og EUs forskningsprogrammer
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid er ønskelig
 • Erfaring fra internasjonalt akademisk samarbeid er ønskelig
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Analytisk og systematisk
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Engasjert, er kreativ og tar initiativ
 • Positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Trives med å håndtere mange og ulike oppgaver
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver, stillingskode 1364 fastsettes innenfor et spenn mellom kr 532 300 og kr 615 900.
 • En dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger, mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinfo på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg (fortrinnsvis i PDF-format) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk stillingen