Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsassistent (Vitenskapelig assistent) ved NORMENT K.G.Jebsen senter for psykoseforskning

Søknadsfrist 25.10.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved NORMENT K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning er det ledig fast stilling som forskningsassistent i 100% stilling. Stillingen er knyttet til hjerneavbildningsgruppen ved senteret.

NORMENT er Senter for fremragende forskning støttet av Norges forskningsråd og K.G.Jebsen-stiftelsen. Senteret har Universitetet i Oslo (UiO) som vertsinstitusjon. Senterets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av alvorlige psykiske lidelser inklusive psykoser og bipolar lidelse, og involverer samarbeid mellom forskningsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. Senteret driver en rekke underprosjekter som spenner fra forskning på biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter innen sykdomsforløp og behandling inklusive egenmestring. Vi har et stort tverrfagligog internasjonalt miljø med utstrakt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid. Les mer om oss: https://www.med.uio.no/norment/

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av koordineringsansvar for innsamling av data fra friske kontroll-personer. Dette inkluderer booking og følging av deltakere til undersøkelser, praktisk gjennomføring av undersøkelser, samt håndtering og koordinering av overføring, lagring og kvalitetskontroll av data fra undersøkelsene, spesielt MRI og nevropsykologi. I tillegg inngår konkrete oppgaver innen nevropsykologisk testing og forskningsassistanse knyttet til spesifikke prosjekter og forefallende arbeid i stillingen, som f.eks organisering og vedlikehold av database, skåring av spørreskjemaer, kvalitetskontroll, korrekturlesning o.l.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant fagbakgrunn på bachelornivå i psykologi, medisin, nevrovitenskap eller lignende.
 • Erfaring som forskningsassistent (rekruttering, screening, koordinering, skåring av skjema) er en fordel
 • Erfaring med nevropsykologisk testing vil være en fordel.
 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig, gode kommunikasjonsevner og vilje til å samarbeide med deltakere, klinikere og forskere på tvers av faggrenser.

Personlige egenskaper

 • Entusiasme, fleksibilitet og høy arbeidskapasitet, samt interesse for forskning, er ønskelig.
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk og engelsk både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • lønn som vitenskapelig assistent SKO 1019 kr 358 000 - 428 500 pr år/ SKO 1020 kr 391 800 - 456 900 pr år avhengig av utdanning, ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen