Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fagansvarlig - byggautomasjon

Søknadsfrist 01.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet. Eiendomsavdelingen er i ferd med å etablere en digitaliseringsstrategi med tre fokusområder for digitalisering av eiendomsmassen; bygningsadministrasjonssystemer (BAS), digitalisering av arbeidsprosesser og moderne bruk av digitale verktøy i både intern og ekstern kommunikasjon.

Som fagansvarlig for byggautomasjon vil du være sentral i arbeidet med å operasjonalisere digitaliseringsstrategien for byggautomasjon (BA), energioppfølging (EOS) og Building Management Systems (BMS). Du vil forvalte og utvikle EAs systemer for sentral driftskontroll (SD) og energioppfølging (EOS) i tråd med strategien.

Arbeidsoppgavene dekker hele fagområdet byggautomasjon og automatikk og utstyr for både VVS og elektrotekniske anlegg. Fagansvarlig - byggautomasjon rapporterer til seksjonssjef for Bygningsteknikk.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge behov og funksjonalitet i dagens systemer som grunnlag for prioritering og videreutvikling av systemene.
 • Etablering og oppfølging av rammeavtaler innen fagområdet og med systemleverandørene
 • Praktisk arbeid i systemene som f. eks. brukeradministrasjon og enklere programendringer
 • Videreutvikling av prosjektanvisning for fagområde i nybygg og rehabiliteringsprosjekter
 • Foreta kvalitetssikring av SD og automatikk i nybygg og prosjekter
 • Opplæring av brukerne av systemene

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole minst tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen IKT, automasjon eller VVS.
 • Det kreves høy IT-kompetanse og god erfaring med toppsystemer
 • Det er en fordel med høy IT-sikkerhetskompetanse
 • Det vil legges vekt på kunnskap om reguleringsteknikk.
 • Arbeidsoppgavene dekker hele fagområdet SD og automatikk som krever svært gode IKT kunnskaper om programvare og utstyr, inngående kjennskap til ulike SD-toppsystemer
 • Kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er analytisk, strukturert og målrettet i ditt arbeid. Du må være initiativrik, ha høy gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner. I tillegg må du kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk. Er du også serviceinnstilt og liker pulsen i en hektisk hverdag så håper vi du søker deg til denne jobben i Eiendomsavdelingen ved UiO.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1087 Overingeniør lønnsspenn kr. 576 100 – 658 300, alt. SKO 1181 Senioringeniør i lønnsspenn kr 631.700 – 695.500, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med seksjonssjef Arvid Thorstensen på tlf. 415 67 417.

Søk på stillingen