Stilling:

Avdelingsingeniør - Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist 15.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet er landets største medisinske fakultet, og driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Institutt for medisinske basalfag (IMB) består av avdelinger og enheter som driver forskning og undervisning i medisinske basalfag. Instituttet har ca. 350 ansatte.

Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag har ledig fast stilling som laboratorieingeniør (avdelingsingeniør SKO 1085) ved Avdeling for molekylærmedisin. Arbeidsoppgavene for laboratorieingeniøren er p.t. knyttet til elektronmikroskopisk (EM) laboratorium ved Seksjon for anatomi, som ledes av professor Mahmood Amiry-Moghaddam.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er primært knyttet til drift av elektronmikroskopisk laboratorium som brukes av forskere innenfor og utenfor Avdeling for molekylærmedisin. Arbeidsoppgavene inkluderer daglig drift av EM-laboratoriet, diverse immunhistokjemiske metoder, skjæring av snitt, etablering og gjennomføring av ulike vevsprosesseringsprosedyrer, preparering av løsninger, bistå linjeledelsen i ivaretakelse av HMS, vedlikehold av arkiver av reagenser og kjemikalier, bestilling og mottak av varer, og opplæring av EM-relaterte metoder til forskere og stipendiater. Det kan være aktuelt å delta i arbeid med forsøksdyr, og eventuelt andre teknikker. Deler av arbeidet vil også gå med til arbeid med prosjekter ved laboratoriet for molekylær nevrovitenskap.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, helst mastergrad, minimum tilsvarende bachelornivå innenfor biologiske fag. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver innenfor de aktuelle arbeidsområdene
 • Erfaring med immunhistokjemiske metoder som immunogull og immunflourescens
 • Erfaring med vevsprosesseringsprosedyrer til elektronmikroskopisk analyse
 • Erfaring med varebestilling og HMS-arbeid
 • Erfaring med arbeid med forsøksdyr
 • Tidligere erfaring som laboratorieingeniør vektlegges
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som evner å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt og interessert i å gi opplæring. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø, og tar HMS på alvor. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsingeniør kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 421 700 og kr 480 600, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen