Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Arkivar - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 01.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 450 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden ledig stillingen som arkivar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er en midlertidig stilling med et års varighet.

Arkivet er organisatorisk plassert i fakultetets administrasjon og er felles for alle underliggende enheter. Det er i dag bemannet med 5 årsverk og er faglig plassert under sentral arkivledelse ved UiO.

Universitetet bruker Noark-4 basert arkiv- og saksbehandlingssystemet ePhorte.

Arbeidsoppgaver

 • Daglige driftsoppgaver og kvalitetssikring
 • Delta i arkivfaglige utviklingsoppgaver
 • Veilede saksbehandlere i faglige spørsmål knyttet til arkiv

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves arkivfaglig utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Det er ønskelig med minimum 2 års relevant praktisk arkiverfaring i forhold til fagfeltet
 • God kjennskap til ePhorte
 • Det kreves gode kommunikasjonsevner på norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, utadvendt og positiv
 • Løsningsorientert
 • Nøyaktig, systematisk og strukturert
 • Samarbeidsorientert og initiativrik, men også selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes innenfor et spenn mellom kr 408 600 – 479 600, avhengig av kompetanse/ansiennitet
 • En spennende stilling i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger, mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på to referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på "Søk stillingen".

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Arkivleder John Erick Salazar, e-post: [email protected], telefon 22 85 67 73 eller
 • Seksjonssjef Frank Sarnes, telefon 22 85 52 88

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk stillingen