Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Utdanningskoordinator - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF)

Søknadsfrist 13.03.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig et 16-18 måneders vikariat (100 %) som utdanningskoordinator (SKO 1363 seniorkonsulent) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin. NSSF er et forskningssenter under klinikk for psykisk helse og avhengighet med ca 20 ansatte. Senteret har to forskergrupper og drifter 2 utdanningsprogram samt omfattende undervisningsvirksomhet innen suicidologi. Senteret arrangerer i tillegg årlige nasjonale konferanser.

En av våre medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon. Vi søker derfor en dyktig og selvstendig medarbeider for rask tiltredelse.

Utdanningskoordinatoren skal ha ansvar for drift og koordinering av utdanningsprogrammet i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanningsprogrammet i behandling av komplisert sorg (CGT), kliniske kurs og gjennomføring av konferanser. Vi ønsker at koordinatoren bistår rundt formidling av vår forskning og utdanningsvirksomhet, og deltar aktivt i å planlegge og legge til rette for ulike typer formidling i samarbeid med våre fagpersoner og formidlingsrådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og koordinere drift av utdanningsprogrammene i DBT og CGT
 • Koordinere DBT lærere og veiledere
 • Koordinere veiledning av DBT-team og CGT terapeuter
 • Foreta evalueringer og bistå i videreutvikling av utdanningsprogrammene
 • Planlegge og koordinere gjennomføring av øvrige kurs
 • Bidra i planleggingen og gjennomføringen av DBT utdanningsprogrammets nasjonale konferanse, i samarbeid med faglig leder
 • Utarbeide og spre informasjon blant annet gjennom sosiale medier og fagpresse
 • Bistå i tilrettelegging for og produksjon av korte informasjonsfilmer som planlegges.
 • Samarbeide om videreutvikling og oppdatering av opplæringsmateriell

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum tilsvarende bachelornivå innen kommunikasjon eller andre relevante områder. Realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid.
 • Erfaring med nettredigering (Vortex, WordPess)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kommunikative evner
 • Gjennomføringskompetanse

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er nøyaktig, selvstendig og har gode samarbeidsevner. Du må kunne være en pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører, arbeide effektivt og systematisk og sette deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Krevende, men spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ kr 488 500 til 524 200 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen