Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent (Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet)

Søknadsfrist 19.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for teknologisystemer (ITS) er et nyopprettet institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. ITS har tatt over virksomheten ved UNIK fra januar 2017. Instituttet er lokalisert i Forskningsparken på Kjeller, som er et av Norges største forsknings- og utviklingsmiljøer. ITS samarbeider med Kjellermiljøet og næringslivet, samtidig som det er tett integrert med komplementære aktiviteter ved UiO på Blindern. Instituttet har to fagseksjoner: seksjon for energisystemer og seksjon for autonome systemer og sensorteknologier. Et viktig mål med ITS er å gi et bredere tilbud ved UiO innen anvendt teknologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Institutt for teknologisystemer er det ledig ett års vikariat som studiekonsulent (seniorkonsulent/rådgiver) med ønsket tiltredelse så snart som mulig. Stillingen inngår i studieadministrasjonen ved instituttet, som er en del av instituttets administrasjon og ledes av en kontorsjef. Arbeidssted for stillingen er i instituttets bygning i forskningsparken på Kjeller.

Instituttet har for øyeblikket ikke bachelor-utdanning, men master- og phd-utdanning i nært samarbeid med forskningsmiljøene på Kjeller. Instituttet har ca 40 emner på master- og phd-nivå, som i hovedsak undervises av forelesere tilknyttet vårt samarbeidende nettverk. Stillingen medfører utstrakt kontakt med alle forelesere, studenter og sensorer.

Arbeidsoppgaver

Studiekonsulenten skal koordinerer all undervisning og eksamen knyttet til våre studier og emner og vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og oppfølging av undervisning og eksamen
 • Programkoordinator/programrådsarbeid
 • Studieveiledning
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Sekretær i instituttets utdanningsutvalg
 • Generell saksbehandling og spesielt saksbehandling knyttet til opptak
 • Andre rutineoppgaver innenfor studieadministrasjon må også påregnes
 • Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver

Høsten 2019 starter instituttet opp med et nytt masterprogram innen energisystemer og med et opplegg for internship/utviklingssemester i femte semester for bachelor-studenter. I tillegg har instituttet ansvar for opptak til studieretningen innen kybernetikk i masterprogrammet robotikk og intelligente systemer som administreres av Institutt for informatikk. Oppgavene knyttet til program og studieretning vil være studiekonsulentens ansvar i nært samarbeid med utdanningsleder og instituttledelsen.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdanningskrav
 • Det er en fordel med realfag i fagkretsen
 • Ønskelig med erfaring fra studieadministrativt arbeid ved UiO
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav
 • God kjennskap til IT som arbeidsverktøy herunder bruk av FS (felles studentsystem) er en forutsetning
 • Ønskelig med erfaring i bruk av følgende systemer (eller tilsvarende) er en fordel: Ephorte (arkiv), CANVAS (læringsplattform), TP (timeplanleggingssystem), INSPERA (vurderingssystem) og Vortex (administrasjon av nettsidene)

For tilsetting som rådgiver kreves det god kjennskap til og erfaring med alle stillingens arbeidsområder. For tilsetting som rådgiver kreves det også erfaring fra saksbehandling og forberedelse av saker til utdanningsutvalget, programråd og andre aktuelle organer ved instituttet.

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes skal samarbeide tett med fagmiljøene på instituttet, instituttledelsen, utdanningsleder og fakultetets studieadministrasjon. Det vil derfor bli vektlagt gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Den som tilsettes må være serviceinnstilt, fleksibel, evne å ta initiativ samt kunne arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver i et hektisk miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent SKO 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 505 800 – 555 100 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 524 200 – 586 500 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Nettverk for studiekonsulenter ved MN-fakultetet som bidrar til faglig utvikling
 • Pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden i eget treningsrom på huset

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 3-4 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i administrative/tekniske stillinger ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected] , telefon 22 85 26 06.

Søk på stillingen