Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent / Seniorkonsulent innen forskerutdanning

Søknadsfrist 30.10.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.

Fakultetet

har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som førstekonsulent SKO 1408/seniorkonsulent SKO 1363 er ledig ved Det humanistiske fakultet, Forskningsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling i forbindelse med doktorgradsbedømmelser og disputaser
 • forberedelse av opptak til fakultetets ph.d.-program
 • diverse forvaltningsoppgaver knyttet til forskerutdanning
 • arbeid med FS (database som brukes ifm. studieadministrasjon)
 • nettinformasjon og kursarrangementer
 • generell saksbehandling og utredningsoppgaver innen fakultetsadministrasjonens arbeidsområder

Vi søker i utgangspunktet etter en førstekonsulent. Ved eventuell tilsetting i stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til selvstendighet og kompetanse.

Det kan bli lagt også andre oppgaver til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper
 • erfaring med saksbehandling

Det er en fordel med:

 • erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring med arbeid med FS (felles studentssystem)
 • erfaring og kompetanse innen statistikkarbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • god stressmestring
 • selvgående

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 442 400 til kr 505 800 per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse for stilling som førstekonsulent
 • lønn fra kr 480 600 til kr 555 100 per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse for stilling som seniorkonsulent
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og mulighet til trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi viser også til regelverk for teknisk-administrativt tilsatte.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen