Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør, oppgradering av stamnett og infrastruktur i maskinrom

Søknadsfrist 23.10.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

USIT/Grunndrift/Nettdrift søker en erfaren og teknisk nettverkspesialist med dyp kunnskap om nettverk og infrastruktur. Søkeren må ha praktisk erfaring med stordrift av nettverk og dyp forståelse av svitsjer, rutere, wlan og fysisk infrastruktur.

Stillingen er midlertidig for 1 år, med mulighet for forlengelse.

Gruppe for nettdrift er en av fire grupper i seksjon for grunndrift (GD) og har ansvar for alt av nettverk på UiO. Dette omfavner nettverkskomponenter, fiberinfrastruktur og nettverkskabling i og til alle UiOs bygg. Vi har også ansvaret for deler av Uninett og Nordunets infrastruktur i Oslo, samt eier av det norske samtrafikkpunktet Norwegian Internet Exchange(NIX). Nettet er generelt bygget opp av utstyr fra Cisco, men vi benytter også andre produsenter.

Arbeidsoppgaver

Søkeren vil inngå i gruppe for nettdrift og være en sentral person i design og oppgradering av stamnettet og maskinrom på UiO, samt delta i den generelle ukevaktsordningen for nettdrift. Ukevaktsoppgavene vil primært omfavne oppsett av ny infrastruktur som svitsjer, rutere, trådløsnett, fiber og kobberforbindelser, samt konfigurering, vedlikehold og feilsøking av nettverkskomponenter i hele UiOs datanett.

Søkeren vil delta aktiv i design og oppbyggingen av neste generasjon maskinrom og stamnett på UiO, samt være en sentral person i arbeidet med å automatisere og systematisere driften av maskinrom. Det forventes også at søkeren har kompetanse og evnen til å løse krevende feilsituasjoner.

Oppgavene vil være avhengig av godt samarbeid og tett dialog med hele IT-organisasjonen på UiO, samt mulighet for fysisk mobilitet til alle UiOs lokasjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende Bachlor i informatikk
 • Dyp praktisk erfaring med stordrift av Cisco svitsjer og rutere
 • Erfaring med stordrift av Cisco trådløs infrastruktur
 • Dyp Praktisk erfaring med kobber og fiberbasert infrastruktur
 • Praktisk erfaring med feilsøking av komplisert IT-infrastruktur
 • Praktisk erfaring med håndtering av krevende hendelser i kritisk infrastruktur
 • Praktisk erfaring innen automasjon, trending og overvåking av nettverk
 • God kjennskap og praktisk erfaring med automasjon ved hjelp av Python og Ansible
 • Praktisk erfaring med autentiseringsløsninger som RADIUS
 • Praktisk erfaring i bruk av APIer og SNMP
 • Praktisk erfaring med generelt sikkerhetsarbeid, accesslister og nettsegmentering
 • Praktisk erfaring med drift av maskinrom
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Praktisk erfaring innenfor ett eller flere av følgende tema vil bli vektlagt:

 • Erfaring fra brukerstøtte og utvikling av dokumentasjon
 • Erfaring fra IT-drift i store organisasjoner
 • Erfaring med IT i forskning og undervisning

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Mulighet til å løse akutte hendelser utenfor normal arbeidstid
 • Evne til å sette seg inn i ukjent teknologi eller løsninger
 • Evne til systematisere kompliserte oppgaver

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 544 400 og kr 597 400, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Petter Bjørbæk, telefon 41 56 48 76

Søk på stillingen