Stilling:

Direktør for forskningsadministrasjon

Søknadsfrist 10.09.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Universitetet i Oslo (UiO) er et ledende europeisk forskningsintensivt universitet med flere verdensledende miljøer og stor faglig bredde.

UiO oppretter nå en ny avdeling for forskningsadministrasjon, og vi søker etter ambisiøse og høyt kvalifiserte kandidater til stillingen som avdelingsdirektør.

Direktøren får en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av UiOs forskningsstrategiske målsettinger, samt ansvaret for forvaltning av sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Avdelingsdirektøren skal bidra til effektiv koordinering og helhetsperspektiv i oppfølging av UiOs overordnede strategiske målsettinger. Avdelingsdirektør rapporterer til universitetsdirektør og inngår i universitetsdirektørens ledergruppe

Arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver for avdelingen vil blant annet være knyttet til:

 • Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020
 • Oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk
 • Forskningsetikk
 • Forskningsinfrastruktur
 • Åpen vitenskap
 • Innovasjon og entrepenørskap
 • Forskningslederprogammet

Endelig struktur for avdelingen vil bli avklart i løpet av høsten 2018. Avdelingen vil bemannes av ca 25 årsverk.

Hovedoppgaver for avdelingsdirektør vil være:

 • Faglig og administrativ ledelse og utvikling av den nye avdelingen, herunder personaloppfølging, kompetanseutvikling for avdelingens ansatte, samt økonomiansvar
 • Ansvar for løpende utvikling av tjenester og forbedring av arbeidsprosesser
 • Forskningsstrategisk rådgiving til UiOs ledelse
 • Fasilitere samarbeid med næringsliv, offentlig forvaltning og andre eksterne aktører i inn- og utland
 • Lede UiOs forskningsadministrative nettverk
 • Representere UiO i nasjonale og internasjonale nettverk

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på doktorgradsnivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Inngående kunnskap om forskningspolitikk og -finansiering
 • God kjennskap til universitetssektoren, politiske aktører og akademia i en nordisk og internasjonal kontekst
 • Relevant kunnskap om innovasjon
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og erfaring med prosjektledelse vil være en fordel. Internasjonal erfaring og språkkunnskaper utover norsk og engelsk vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

Kandidatene vi søker har et stort engasjement for universitet og ønsker å bidra aktivt til å styrke UiOs internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet. Vi ser etter personer som har solid gjennomføringsevne, og som er resultat- og løsningsfokusert. Egnete kandidater har evne til å skape entusiasme hos medarbeidere og samarbeidspartnere, og kan lede en avdeling med erfarne og høyt kvalifiserte ansatte. Det er viktig med gode relasjonelle ferdigheter og evne til teamarbeid.

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsdirektør kode 1060 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 850 000 og kr 1 050 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Gode velferdsordninger og god pensjonsordning

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad,

 • Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 eller
 • Øystein Malme, tlf. 40403554

Søk på stillingen