Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen legemiddelkjemi

Søknadsfrist 07.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte
studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

To stipendiatstillinger innen legemiddelkjemi er ledig ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmasøytisk kjemi.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå i hovedsak av undervisning i det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2019.

Mer om stillingen

Har du lyst til å forske på et nytt felt innenfor molekylær basert livsvitenskap? Er du opptatt av å utvikle ny kunnskap innen biomedisin, farmasi og legemiddelkjemi? Da kan denne stipendiatstillingen være rett valg for deg!

De to stillingene er tilknyttet forskningsgruppen LIPCHEM på et prosjekt med arbeidstittel «Syntese og biologisk evaluering av polyumettede oksygenenerte fettsyrer».

En av stipendiatene vil jobbe på et prosjekt hvor det overordnede målet er å fremstille oksygenerte fettsyrederivater ved syntetisk organisk kjemi. De foreslåtte forbindelsene skal bl.a. benyttes som verktøy i biologiske studier relatert til kreft og inflammasjon. Studiene skal bidra til å øke vår forståelse av biologiske prosesser på cellulært nivå. Forståelse av disse prosessene er sentralt for å behandle sykdom.

Den andre stipendiatene vil arbeide med et prosjekt innenfor syntetisk legemiddelkjemi hvor målet er å fremstille agonister basert på kjemiske strukturer til endogene lipidmediatorer. Disse endogene mediatorene har pro-oppløsende og antiinflammatoriske egenskaper. Endogene mediatorer med disse biologiske egenskapene er et relativt nytt forskningsfelt innen legemiddelkjemi, farmakologi og biomedisin.

LIPCHEM-gruppen (https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/lipchem/) jobber med syntese og biologisk evaluering av polyumettede fettsyrer. Det syntetiske arbeidet vil være sentralt, mens biologisk evaluering in vitro og in vivo vil i hovedsak blir utført i samarbeid med amerikanske forskningsgrupper. For begge stipendiatene kan det tilrettelegges for et forskningsopphold i utlandet i løpet av ansettelsesperioden.

Pliktarbeid for begge stillingene vil i hovedsak bestå av undervisning knyttet til laboratoriekurs ved instituttet. Stipendiatene vil også bli tilknyttet den Norsk forskerskole i farmasi.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Søker må ha mastergrad eller tilsvarende innen syntetisk legemiddelkjemi eller syntetisk organisk kjemi
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet innen syntetisk legemiddelkjemi eller syntetisk organisk kjemi
 • Kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke
 • Søker må ha solid erfaring med spektroskopiske og kromatografiske metoder, samt syntetisk organisk kjemi eller syntetisk legemiddelkjemi
 • Undervisningen som inngår i pliktarbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk (ekvivalent til Bergenstesten nivå B2 dersom du ikke har et skandinavisk språk som morsmål)
 • Søker må ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • Det er ønskelig og en fordel om søkerne har erfaring med syntetisk lipidkjemi

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Arbeidsspråket er engelsk (internasjonal formidling) og norsk (nasjonal formidling og undervisning).

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Personlige egenskaper

 • Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på søkernes faglige og personlige forutsetninger for gjennomføring av forskningsprosjektet og forskerutdanningen
 • Det vil bli spesielt lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne og evne til å jobbe både selvstendig og i team, samt evne til å jobbe nøyaktig

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 449 400 – 505 800 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Begge kontaktpersonene kan kontaktes for begge stillingene.

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk stillingen