Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen IT-arkitektur

Søknadsfrist 15.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1400 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater - og førsteamanuensisstillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen IT-arkitektur ledig ved institutt for informatikk.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning og utvikling av undervisningsopplegg i relevante fag ved instituttet. Tiltredelse innen 01.06.2019.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Har du lyst til å forske på og ha stor innvirkning på et tidsaktuelt og viktig område for verdiskapning i Norge? Har du gode kunnskaper innen systemutvikling, digitalisering eller IT ledelse, og ønsker å videreutvikle deg innen IT-arkitektur? Er du opptatt av å utvikle ny kunnskap og løse problemer i et spennende miljø med både forskere og praktikere? Da kan denne stipendiatstillingen være riktig valg for deg!

Stillingen inngår i et forsknings- og utdanningssamarbeid mellom DNB og Universitetet i Oslo. Sammen skal DNB og forskningsgruppen for digitalisering utvikle ny kunnskap om IT-arkitektur og hvordan IT-arkitektur kan understøtte innovasjon og forretningsutvikling. Kandidaten skal inngå i et tverrfaglig team, som skal jobbe med en rekke problemstillinger innen IT-arkitektur. Teknisk gjeld, kompleksitet i arkitektur, arkitekturstyring, virksomhetsarkitektur og organisering av IT-arkitekt rollen er aktuelle tema og problemstillinger. Kandidaten forventes å gjøre selvstendig empirisk arbeid, og publisere sin forskning i internasjonale konferanser og tidsskrift.

Du vil inngå i en av Europas ledende forskningsgrupper på digitalisering og entreprenørskap, og også forskningsnettverk innen det internasjonale fagfeltet Information Systems (IS) Det forventes at du involverer deg i både undervisning og publisering innen dette feltet. Vi ønsker å fortsette å gjøre anvendt forskning innen informasjonssystem fagfeltet.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • mastergrad eller tilsvarende innenfor anvendt informatikk, informasjonssystemer, systemutvikling, eller strategi og ledelse
 • utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060131-0102.html#1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Det vil bli spesielt lagt vekt på kandidatens gjennomføringsevne, skriftlig fremstillingsevne og evne til å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 449 400 til kr. 505 800 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedr rekrutteringsspørmålet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon:+47 22 85 42 72, e-post:[email protected]

Søk stillingen