Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen farmakoepidemiologi

Søknadsfrist 07.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen farmakoepidemiologi ledig ved Farmasøytisk Institutt.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil i hovedsak bestå av undervisning i farmasi.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2019.

Mer om stillingen

Den som tilsettes skal bli tilknyttet til forskningsprosjektet "Patient-centered approaches for studying maternal and child long-term health outcomes after use of central nervous system medication in pregnancy". Bakgrunn for doktorgradsprosjektet er ønske om å inkludere brukerperspektiv i farmakoepidemiologisk forskning blant gravide, samt mangel på kunnskap om sikkerhet av legemidler mot migrene og depresjon i forhold til mors helse og barns langtidsutvikling (målt ved skoleprestasjoner). Doktorgradsprosjektet skal også bidra til å utvikle et elektronisk beslutningsstøtteverktøy for gravide som trenger å bruke legemidler i svangerskapet.

Resultater av dette doktorgradsprosjektet vil gi et viktig grunnlag for kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling av migrene og depresjon i svangerskapet, og er derfor av stor klinisk nytteverdi. Prosjektet vil knytte sentrale interessepartnere sammen med registerbaserte studier fra flere land. Doktorgradsprosjektet baseres seg hovedsakelig på data fra 114 000 kvinner som deltok i Den norske mor-og-barn undersøkelse (MoBa) ledet av Folkehelseinstituttet, tilkoblet til nasjonale helseregister og resultater fra nasjonale skoleprøver.

Den som tilsettes skal bli tilknyttet til PharmacoEpidemiology and Drug Safety Research Group som ledes av Prof. Nordeng ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norge. Prosjektet vil bli utført i tett samarbeid med internasjonale og nasjonale partnere.

Kandidaten blir også medlem av NFIF, EPINOR, og PharmaTox Strategic Research Initiative ved Det matematisk-naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo. PharmaTox er et tverrfaglig forskningssenter som omfatter sterke forskningsmiljøer innen farmasøytisk biovitenskap, biologi, bioinformatikk og statistikk. Se:

www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/pharmatox

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Søkere må ha en mastergrad i farmasi, medisin eller epidemiologi
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • Kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke
 • Søkere må kunne undervise innen emner som tilbys ved Farmasøytisk institutt. Særlig relevante undervisningsområder er farmakoepidemiologi, statistikk og samfunnsfarmasi
 • Erfaring med håndtering av store datasett og arbeid innen farmakoepidemiologi er en fordel
 • Interesse for statistiske metoder og tverrfaglig arbeid er ønskelig
 • Undervisningen som inngår i pliktarbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk (ekvivalent til Bergenstesten nivå B2 dersom du ikke har et skandinavisk språk som morsmål)

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Arbeidsspråket er engelsk (internasjonal formidling) og norsk (nasjonal formidling og undervisning).

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Evnen til å jobbe selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, også på tvers av fagdisipliner

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 449 400 – 505 800 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Dr Angela Lupattelli, telefon: +47 22 84 55 49, e-post: [email protected] (hovedveileder) eller
 • Professor Hedvig Nordeng, telefon: +47 22 85 66 04, e-post: [email protected] (medveileder)

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk stillingen