Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - audiopedagogikk

Søknadsfrist: 01.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige tilsatte, 14 midlertidige stipendiater og postdoktorer og 12 administrative tilsatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for spesialpedagogikk har ledig stilling som stipendiat innen fagområdet hørsel, språk og kommunikasjon.

Stillingen er knyttet til prosjektet “The vocabulary learning challenge” som er finansiert av Norges forskningsråd og Institutt for spesialpedagogikk. Målet med prosjektet er å utvikle og prøve ut ordforrådsintervensjon for barn i småskolen, inkludert barn med hørselstap. I prosjektet har det allerede blitt utviklet en ordforrådsapplikasjon (en «app») som er prøvd ut i en større randomisert kontrollert studie Appen tar utgangspunkt i språkets minste meningsbærende elementer, morfemene, og hvordan kunnskap om vanlige norske morfemer (kan brukes til å støtte elevene i å forstå nye ord.

Den som tilsettes skal bidra til steg 2 i prosjektet som innebærer å utvikle og prøve ut et spesialpedagogisk språkstimuleringsopplegg med en gruppe barn med hørselstap. Med utgangspunkt i appen forventes det at den som tilsettes skal å bidra til å utvikle og prøve ut individuelle- eller gruppebaserte ordforrådstiltak som spesielt imøtekommer behov hos elever med hørselstap. Stillingen innebærer arbeid som å rekruttere deltakere til studien, gjennomføre språkkartlegginger, gjennomføre intervensjonen, skåring av kartleggingstester og analyse av data. Prosjektet involverer samarbeid med en internasjonale forskere innenfor språk- og hørselsfeltet. Stipendiaten vil tilegne seg relevant metodekompetanse gjennom kurs ved doktorgradsprogrammet på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Prosjektet er tilknyttet forskergruppen ComPros, og den som tilsettes vil bli en del av forskergruppen.

En kort beskrivelse av prosjektet «The vocabulary learning challenge» er tilgjengelig for de som er interessert i å søke stillingen, og det vil også være anledning til å se noe av innholdet i språkappen. Prosjektbeskrivelsen og informasjon språkappen kan fås ved å kontakte Professor Janne von Koss Torkildsen

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år hvorav 25 % er arbeid for ISP og omfatter undervisning, veiledning og arbeid med sensur av studentarbeid.

Tilsettingen kan begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av eventuelle tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelige stillinger.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Nærmere informasjon om krav for opptak finnes på fakultetets nettsider.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad (120 studiepoeng), eller tilsvarende, innenfor fagområdet spesialpedagogikk eller relaterte fagområder som psykologi og med kunnskap om hørsel språk og kommunikasjon. Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng
 • Minimum karakter B på mastergraden (ECTS karakterskala)
 • Svært gode norskferdigheter, da den som tilsettes skal bidra til å tvikle og gjennomføre en språkintervensjon på norsk og kartlegge språkferdigheter før og etter intervensjonen
 • Gode engelskferdigheter
 • Kompetanse på spesialpedagogiske tiltak er en fordel

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 449 400 til kr 497 000 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017). Stipendiater innplasseres normalt med årslønn på kr 449 400 (tilsvaende lønnstrinn 51) ved tiltredelse
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (8-10 sider). Prosjektbeskrivelsen skal skissere et forskningsdesign for utviklingen av det spesialpedagogiske opplegget og utprøvingen med barn med hørselshemming. Den skal også inneholde en kort introduksjon om ordforråd hos barn med hørselshemming. Prosjektbeskrivelsen skal utformes på norsk.
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Ufullstendige søknader vil vanligvis ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen