Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stilling som stipendiat i rettsvitenskap, arbeidsrett

Søknadsfrist: 01.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for privatrett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 90 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor privatrettslige fag.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig én til to stillinger som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017) ved Institutt for privatrett.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater.

Stillingen(e) er knyttet til programmet Arbeidsrettslig fagutvikling 2018–2027 (Arfa II) og finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet. Arfa II vil bygge videre på resultatene fra Arbeidsrettslig fagutvikling 2008–2017 (Arfa), og bevare og videreutvikle arbeidsrett som fag på universitetsnivå. Det overordnede formålet med programmene er å sikre at grunnleggende kunnskap og kompetanse blir ivaretatt og videreutviklet på et høyt faglig nivå.

Mer om stillingen

Tilsetting kan skje for fire år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for tre år uten undervisningsplikt.

Tilsetting for fire år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket arbeidsbehov.

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5­–10 sider som redegjør for forskningstemaet. Stillingen er ikke knyttet til noe særskilt tema, men søkerens avhandlingstema skal ligge innenfor emneområdet norsk arbeidsrett eller internasjonal arbeidsrett med relevans for norske forhold. Søkerens forskningstema skal være i samsvar med formålene til Arfa II.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat.

Det er en forutsetning at kandidaten vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden.

Kvalifikasjonskrav

Tilsetting i stilling krever norsk 5-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende juridisk utdannelse. Det forutsettes at søker behersker norsk eller annet skandinavisk språk og har gode engelskferdigheter.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dets relevans og betydning ut fra formålet med Arfa II samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen og forskerprosjektet. Det legges også vekt på karakterer, skriftlig produksjon samt kvalifikasjoner knyttet til norsk og internasjonal arbeidsrett. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • lønn NOK 479 600,– til 523 200, - pr. år.
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø;
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse;
 • stilling i en IA-virksomhet;
 • gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • Prosjektbeskrivelse på 5–10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden og eventuelle attester.
 • Eventuelt publikasjonsliste og inntil tre vitenskapelige arbeider, hvorav minst ett arbeid skal være på et skandinavisk språk.
 • For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt skandinavisk eller engelsk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.

Prosjektbeskrivelsen skal utformes på norsk eller annet skandinavisk språk. Alle andre dokumenter må være på norsk eller et annet skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen