Stilling:

Seniorrådgiver i fagstab

Frist: 21.11.2018

Statpeds fagavdelinger dekker tjenester innen seks fagområder: døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn.

Et av hovedmålene for Statped er å videreutvikle spisskompetanse innen de fastsatte spesialpedagogiske fagområdene og være en bidragsyter til kunnskap -og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene.

Ønsker du å være med å videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer? Da er du kanskje den personen vi leter etter!

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: Embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innenfor utdanningsvitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige fagområder

Arbeidsområder

 • Stillingen vil ha arbeidsoppgaver innenfor fagstabens hovedarbeidsområder, men med særlige oppgaver på områdene:
 • Oppdragshåndtering av søknader om systembaserte tjenester, fra kommuner/fylkeskommuner, fra universitet/ høgskoler og andre instanser.
 • Kvalitetssikring av rutinene og bruken av Statpeds fagsystem for registrering av informasjon og dokumentasjon av tjenesteyting
 • Samarbeid med Statped arkiv og interne systemutviklere
 • Utarbeidelse og analyse av statistikk fra internt fagsystem
 • Arbeid med plan- og rapporteringsarbeid
 • Deltagelse i Statpeds nettverk for oppdragshåndtering
 • Informasjon om søknadsprosedyrer i Statped, til PPT, barnehage- og skoleeiere, brukere, foreldre/foresatte
 • Internopplæring i fagavdelingene om bruk av internt fagsystem og rutiner for oppdragshåndtering
 • Andre oppgaver på oppdrag fra regiondirektør
 • Reisevirksomhet må påregnes

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, analytisk og selvstendig
 • Du trives med å arbeide i team og bygge nettverk
 • Du tar initiativ til nyutvikling og fremmer en delingskultur
 • Du er resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Du trives med stort arbeidspress i perioder

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i ltr. 60-68, tilsvarende kr 517.700 - 600.200 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Et stimulerende og godt flerfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Statped er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.