Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektleder rekruttering (seniorrådgiver) - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 28.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker en dyktig prosjektleder med erfaring fra kommunikasjons- og kampanjearbeid (fortrinnsvis knyttet til rekruttering). Prosjektlederen skal ha ansvar for fakultetets arbeid med rekruttering til masterprogrammene i nært samarbeid med fakultetets studiedekan for master- og bachelorstudier. Stillingen er ledig omgående og er et ettårig engasjement.

Det medisinske fakultet har en rekke spennende studieprogrammer, og vi har nylig utarbeidet en egen rekrutteringsstrategi for våre masterprogrammer. Strategien er utviklet for at vi skal jobbe mer effektivt, helhetlig og kunnskapsbasert med rekruttering til masterprogrammene. I løpet av engasjementet skal strategien iverksettes og tiltakene evalueres, før oppgavene føres tilbake ordinær organisasjon.

Fakultetet rekrutterer både norske og utenlandske studenter. Det er derfor nødvendig at den som tilsettes behersker engelsk godt

Stillingen rapporterer faglig til studiedekan for master og bachelorstudiene og er organisatorisk plassert i Seksjon for studier. Det vil bli oppnevnt en referansegruppe for stillingen som ledes av studiedekanen med representasjon fra de relevante studieprogrammene og fakultetets kommunikasjonsgruppe. Fakultetets kommunikasjonsgruppe og studieseksjon vil også bistå stillingen med støtte der det er nødvendig.

Arbeidsoppgaver

Iverksette de konkrete tiltakene i rekrutteringsstrategien, herunder:

 • Utvikle innholdet i den overordnete budskapsplattformen
 • Utvikle overordnet årshjul for rekrutteringsarbeidet
 • Utarbeide konkret kommunikasjonsplan for hvert av studieprogrammene i samarbeid med fagmiljøene
 • Etablere kontakt med relevante samarbeidsaktører
 • Produksjon av overordnet informasjonsmateriell
 • Utarbeide oversikt over de mest relevante konkurrentene for hvert studieprogram
 • Fortløpende evaluering måling av kommunikasjonstiltak og gjennomføre spørreundersøkelse blant søkerne
 • Delta i studiedekanens forum for programledere
 • Overføre rekrutteringsarbeidet til den ordinære linjen ved engasjementets slutt

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Erfaring med kampanjer og rekrutteringsarbeid, fortrinnsvis innen utdanningsfeltet
 • Erfaring med å arbeide med nettsider, forståelse for strategisk og operativ bruk av kanaler og sosiale medier
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Erfaring med kommunikasjons- og informasjonsarbeid ved UiO eller universitets- og høgskolesektoren for øvrig vil være en fordel
 • Erfaring med analyse og måleverktøy, som for eksempel Google analytics, er en fordel

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som

 • har god evne til selvledelse og kan jobbe selvstendig og nøyaktig
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • er engasjert og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Det legges for øvrig stor vekt på personlig egnethet. Mulighet for hurtig tiltredelse vil være en fordel.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å være med på å synliggjøre fakultetet og våre masterprogrammer
 • Mulighet til å bidra til et viktig strategisk område ved Det medisinske fakultet i tett samarbeid med fakultetets toppledelse
 • Nyttig erfaring med prosjektledelse i en kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Lønn som seniorrådgiver (SKO1364) i et spenn fra 583 900 til 640 200.
 • Gode velferdsordninger og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Studiedekan for master- og bachelorstuder: Eivind Engebretsen, tlf: 92425231, e-post: [email protected]
 • Seksjonssjef ved Studieseksjonen: Elisabeth Authen Sethre, tlf : 22 84 53 25, e-post: [email protected]

Søk på stillingen