Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator (seniorrådgiver) ved CanCell

Søknadsfrist: 10.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for klinisk medisin søker administrativ koordinator i 100 % fast stilling ved Senter for kreftcelle-reprogrammering. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.CanCell er et Senter for fremragende forskning som skal avdekke kreftcellers «Akhilleshæler» med tanke på omprogrammering av kreftceller til ufarlige celler.Administrativ koordinator er en sentral administrativ støttefunksjon for senteret. Den administrative koordinatoren vil i samråd med senterledelsen ivareta den daglige driften ved CanCell.

Administrativ koordinator rapporterer til senterleder.Stillingen inngår i nettverket for administrative ledere ved Institutt for klinisk medisin.

Arbeidssted vil være Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell), Radiumhospitalet (Oslo Universitetssykehus).

For mer informasjon om CanCell https://www.med.uio.no/cancell/

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta daglig administrativ drift av senterets universitetsvirksomhet
 • Iverksette beslutninger fattet av senterledelsen og ledergruppen
 • Økonomistyring, økonomisk rapportering og budsjettarbeid
 • Være bindeledd mellom senteret og samarbeidspartnere angående administrative spørsmål
 • Koordinere senterets virksomhet i et komplekst organisatorisk landskap med to fakulteter og tre institutter samt OUS som samarbeidspartner.
 • Formidle senterets aktivitet, deriblant utarbeidelse av senterets årsrapport og oppdatering av websider
 • Planlegge og koordinere senterets møter og seminarer, inkludert møter med styre og advisory board, der administrativ koordinator har sekretærfunksjon
 • Kontaktpunkt for UiO ansatte i senteret

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor ett eller flere av fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, eller vitenskapelig utdannelse på PhD nivå i ett av senterets fagområder i tillegg til relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for det administrative utdanningskravet
 • Dokumentert erfaring fra stillingens oppgaveportefølje, primært fra universitets- og/ eller sykehussektoren
 • Forskningsadministrativ erfaring, herunder kjennskap til utforming av prosjektsøknader og finansieringskilder
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode organisatoriske evner og god organisasjonsforståelse

Ønskelig kompetanse/erfaring

Administrativ koordinator er en sentral støttestilling for senterleder og de øvrige forskerne ved senteret. For å kunne imøtekomme forskermiljøets behov på en best mulig måte vil forskningsbakgrunn i tillegg til administrativ kompetanse være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en strukturert, selvstendig, løsningsorientert og serviceinnstilt medarbeider med god gjennomføringskraft, som gjennom faglig bakgrunn og erfaring kan bidra til utvikling og administrativ drift av senteret og til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt og trygt arbeidsmiljø og deltakelse i et av Norges fremste forskningsmiljøer
 • Lærerike og spennende arbeidsoppgaver innen administrasjon og forskningsformidling
 • Kontor i lyse og moderne lokaler
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Lønn som seniorrådgiver SKO 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 900- kr 640 200, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (oppsummering av utdannelse, stillinger)
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist: 10. november 2019.

Tiltredelse: så raskt som mulig

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:

Søk på stillingen