Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Seniorrådgiver - Avdeling for IT

Søknadsfrist: 15.08.2019

Vi søker en engasjert kollega som har solid kompetanse på digitale arbeidsflater. Du vil få en sentral rolle i å videreutvikle løsninger som OS- og programvaredistribusjon, samt samhandlingsløsninger. Det er derfor viktig at du er nytenkende, og ser forbedringer i prosesser og løsninger, samt er en lagspiller som ønsker å jobbe med dyktige kollegaer for adoptere dette i organisasjonen.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Stillingen i Seksjon for drift og infrastruktur vil innebære administrasjon av Office 365, pakketering av programvare samt administrasjon av SCCM-løsningen vår. Drift av andre serverløsninger på Windows-plattform kan også være aktuelt.

Seksjonens 25 medarbeidere har ansvar for drift, forvaltning og overvåkning av SSBs infrastruktur. Stillingen er plassert i faggruppen «Arbeidsflate» som har ansvar for levering av programvare via Citrix og SCCM. Vi supporterer ca 850 interne brukere, og er en viktig enhet for å sikre gode brukeropplevelser på moderne plattformer som Windows 10, Citrix og MacOS.

I samsvar med vår sourcing-strategi, som sier sky først, vil du bidra til at verktøy vi benytter per i dag moderniseres på skybaserte tjenester i blant annet Azure og Office 365.

Arbeidsoppgaver

 • Administrasjon av SCCM og Office 365
 • Prosjektdeltagelse relatert til brukeradopsjon av løsninger innen bl.a kontorstøtte og samhandling
 • Videreutvikle og forvalte vår programvaredistribusjon
 • Automatisere prosesser innen bl.a brukeradministrasjon

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen IT
 • Minimum 5 år relevant erfaring fra IT drift
 • Erfaring med prosjektarbeid, gjerne prosjektledelse
 • Kodekompetanse innen eksempelvis Python og PowerShell
 • Generell erfaring fra IT-drift med fokus på Windows-serverløsninger
 • Ønskelig med erfaring med administrasjon av Office 365 og kjennskap til Azure-tjenester som Azure AD
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, innovativ og genuint interessert i IT
 • Stor gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evner å se forbedringer i prosesser og løsninger
 • Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon som satser tungt på innovasjon og videreutvikling av egne og kjøpte løsninger
 • Mulighet for stor grad av påvirkning på SSBs framtidige digitale arbeidsflate
 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) kr 580 000 til kr 680 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo eller Kongsvinger

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Webcruiter-ID: 4100619793

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: